Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Diễn đàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phong trào, rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn; vai trò của tổ chức Đoàn trong việc định hướng sử dựng mạng xã hội,

Trong giai đoạn hiện nay, việc xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên là việc làm hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, góp phần bồi dưỡng, đào tạo và xây dựng những con người mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường quan điểm rõ ràng, có phẩm chất tư cách, đạo đức tốt, giàu lòng yêu nước, có kiến thức, năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện  đi đầu trong các phong trào, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Trong khuôn khổ lớp tập huấn cán bộ đoàn chủ chốt Công an Bình Thuận, chiều ngày 25/10/2019, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức diễn đàn. Các đồng chí cán bộ đoàn đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực xây dựng hình mẫu người thanh niên Công an Bình Thuận trong tình hình hiện nay. Nổi lên là những chuẩn mực, giá trị đạo đức, có hoài bão, đam mê, có trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, vượt qua thách thức để vươn lên. Đặc biệt, đoàn viên Công an tỉnh cần thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng; nêu cao tính tự giác trong học tập, không ngừng bổ sung kiến thức, kỹ năng sống; am hiểu và có ý thức cao trong việc chấp hành pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Thanh niên Công an Bình Thuận học tập thực hiện tốt 06 điều Bác Hồ dạy”.

Qua diễn đàn nhằm tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ Công an tỉnh vừa “hồng” vừa “chuyên”; ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống… giúp đoàn viên định hướng các mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để hình thành lớp thanh niên Công an Bình Thuận có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”.

Nguyễn Hải Dương - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh - QT


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN