Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tuổi trẻ Bình Thuận với phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của công tác dân vận trong thời kỳ mới, đặc biệt trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, hội viên trên địa bàn toàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động phong trào rộng rãi đến các cấp bộ Đoàn trong tỉnh; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở Đoàn đổi mới nội dung, phương thức vận động đoàn viên thanh niên tham gia công tác “Dân vận khéo”.

Sinh hoạt kỹ năng – hình thức tâp hợp thanh niên địa phương đến với Đoàn

Qua 5 năm triển khai thực hiện (2011- 2015), Phong trào đã được đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, góp phần đáp ứng yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của các địa phương, đơn vị. Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả đã được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện, qua đó đã góp phần vận động, đoàn kết tập hợp nhiều hơn các đối tượng thanh niên đến với tổ chức Đoàn, Hội, như: “Các mô hình Đội hoạt động xã hội tình nguyện; mô hình CLB Thắp sáng niềm tin; CLB Dân vận khéo; mô hình tuyến đường Thanh niên tự quản, Ánh sáng an ninh, các Đội hình Thanh niên tình nguyện vận động cán bộ đoàn, đoàn viên là cán bộ công chức thực hiện quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chính; Đội thanh niên tình nguyện tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, CLB thanh niên sống đẹp, sống có ích, CLB Thắp sáng ước mơ hoàn lương”….

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được nhiều đội hình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; cảm hoá và giúp đỡ các đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm như: “Thanh niên với pháp luật”, “Đội thanh niên xung kích phòng chống mại dâm”, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông lồng ghép, xây dựng các mô hình tư vấn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về chấp hành pháp luật, tham gia phòng chống, chia sẻ và giúp đỡ những bệnh nhân HIV/AIDS, tư vấn sức khỏe sinh sản, vận động thanh niên cai nghiện sử dụng Methadone để điều trị tại gia đình….Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: đối thoại, sân khấu hóa, phát tờ rơi tuyên truyền, hội thi, hội diễn văn nghệ...các mô hình Câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật” đã tổ chức tuyên truyền về các Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy, Luật hình sự...cho hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn.

Ngoài việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cũng đã gắn công tác dân vận với nhiệm vụ và các phong trào thi đua của Đoàn. Cụ thể, để góp phần tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tìm kiếm việc làm, các cấp bộ đoàn đã vận động đoàn viên thanh niên tham gia các sàn giao dịch việc làm do Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức. Hàng năm có hàng trăm thanh niên trong độ tuổi lao động trên địa bàn tìm được việc làm. Song song đó, các cơ sở đoàn đã vận động, giúp đỡ các hộ nghèo do Đoàn thanh niên nhận đỡ đầu thoát nghèo,...Mặt khác, để góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng như để các dự án trên địa bàn triển khai đảm bảo tiến độ, thúc đẩy phát triển, Các cấp bộ Đoàn đã cử các thành viên nòng cốt tham gia các tổ vận động giải thích cho bà con nhân dân trong công tác bồi thường tái định cư và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1A; vận động cán bộ, đoàn viên là cán bộ công chức, viên chức trong khối cơ quan thực hiện quy chế dân chủ gắn với cải cách thủ tục hành chính; tham gia vận động tuyên truyền cho ĐVTN chấp hành, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự; tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội .....

Có thể nói, thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên qua các mô hình các CLB, Đội nhóm thanh niên tình nguyện và các hoạt động phong trào cách mạng của Đoàn đã góp phần tích cực tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong đảm nhận việc mới, việc khó và tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội, qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của từng địa phương, đơn vị.

Tin tưởng rằng trong thời gian đến, phong trào thi đua “dân vận khéo” của đoàn viên thanh niên tỉnh nhà sẽ tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ, góp phần xây dựng quê hương ngày phát triển và giàu đẹp.


Các tin khác