Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đại hội XII của Đảng: Đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận có 03 đồng chí được giới thiệu vào danh sách bầu Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Trung ương.

Chiều ngày 25/01 và sáng ngày 26/01/2016, Đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận tham dự phiên làm việc tại hội trường biểu quyết danh sách nhân sự dự kiến bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ghi phiếu bầu cử tại Đoàn và tham gia bỏ phiếu bầu cử. Trong phiên làm việc tại Hội trường, các đại biểu đã biểu quyết bằng phiếu kín cho rút tên đối với các trường hợp xin rút tên khỏi danh sách đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII chính thức, dự khuyết, bỏ phiếu lựa chọn ứng cử viên để bổ sung vào danh sách bầu ủy viên Trung ương dự khuyết.

Đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận

Qua xem xét danh sách dự kiến bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII do Ban chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu, kết quả đề cử của các đại biểu và kết quả bỏ phiếu chọn ứng cử viên để bầu ủy viên dự khuyết, Đại hội đã thống nhất biểu quyết danh sách 220 đồng chí để bầu 180 đồng chí vào ủy viên Trung ương chính thức và 26 đồng chí để bầu 20 đồng chí làm ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XII.

Đoàn đại biểu Tỉnh Bình Thuận có đồng chí Huỳnh Văn Tí - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được giới thiệu vào danh sách bầu Ủy viên Trung ương chính thức khóa XII; đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy được giới thiệu vào danh sách bầu Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XII.

 


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN