Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Công tác phát triển Đảng viên trong học sinh, sinh viên của Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận

Nhận thức sâu sắc công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần  nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đã coi trọng công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, từng bước nâng cao chất lượng  giáo dục đào tạo của nhà trường.

Đoàn viên học sinh, sinh viên vinh dự được kết nạp khi còn ngồi trên ghế Nhà trường

Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện, Đoàn trường đã tổ chức đa dạng hóa các hình thức hoạt động thiết thực, qua đó tập hợp, giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên. Hội Sinh viên nhà trường xung kích đi đầu bằng các cuộc vận động như “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, lành mạnh”,… Đoàn Thanh niên tập hợp, thu hút đoàn viên thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, các hoạt động xã hội tình nguyện, cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” và nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu rộng như “Hiến máu nhân đạo”, “Chiến dịch hè tình nguyện”…  Qua các hoạt động thực tiễn, nhiều học sinh, sinh viên đã rèn luyện, phấn đấu và vinh dự được kết nạp vào Đảng ngay trong thời gian học tập tại trường.

Căn cứ quy định của Điều lệ Đảng, Đảng ủy Nhà trường quy định  cụ thể, rõ ràng các tiêu chuẩn kết nạp đảng viên sát với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của trường, ngoài bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn chung về học tập, đạo đức, mỗi sinh viên phải luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội, có vai trò nòng cốt trong hoạt động của chi đoàn, lớp và nhà trường, được tập thể tín nhiệm …                    

Tuy công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên của Đoàn trường gặp nhiều khó khăn do thời gian học ở trường của các em ngắn chỉ từ 1 đến 2 năm, thời gian còn lại các em đi thực tập ở các bệnh viện trong tỉnh và huyện nên thời gian theo dõi các em không được nhiều. Có nhiều trường hợp hồ sơ kết nạp hoàn thành nhưng khi gửi lên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thì cũng là lúc các em đã tốt nghiệp ra trường. Vì thế để kết nạp đảng viên cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tại trường là sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của Đảng bộ và Đoàn trường. Nhưng với sự quyết tâm và bằng những giải pháp đồng bộ, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng bộ Trường,  công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên của Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đã đạt được một số kết quả tích cực. Mỗi năm học, Đoàn trường phối hợp với Đảng ủy Trường  và  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mở 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh, sinh viên ưu tú. Trong 2 năm gần đây, đã có hơn 100 học sinh, sinh viên được tham gia các lớp nhận thức về Đảng. Năm 2014, Đảng bộ nhà trường đã kết nạp được 2 đảng viên là học sinh, sinh viên. Năm 2015, Đảng bộ nhà trường đã kết nạp Đảng cho 1 sinh viên. 100% đảng viên là học sinh, sinh viên sau khi kết nạp đã phát huy tốt vai trò tiên phong, tính gương mẫu trong sinh hoạt, học tập, công tác, là nòng cốt trong các hoạt động của trường.                    

Trong thời gian tới, để công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên có hiệu quả, Đoàn trường Cao đẳng Y tế xác định cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung: tiếp tục đa dạng hóa hình thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tạo môi trường để rèn luyện, thử thách học sinh, sinh viên trong thực tiễn. Thông qua những hoạt động cụ thể như chiến dịch mùa hè xanh, hoạt động thanh niên tình nguyện,… từng bước phát hiện, lựa chọn, giới thiệu những học sinh, sinh viên ưu tú để tạo nguồn kết nạp vào Đảng.


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN