Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hàm Thuận Nam: Tổ chức quán triệt các Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt các Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Duy - Phó Bí thư Huyện đoàn - Chủ tịch Hội LHTNVN huyện dự và trực tiếp quán triệt.

Tham dự hội nghị có 62 đồng chí là cán bộ Đoàn từ các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện, tại Hội nghị đồng Nguyễn Ngọc Duy đã truyền tải nội dung các Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm: Kết luận số 06-KL/TWĐTN - BKT, ngày 10/01/2019 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Kết luận Số: 07-KL/TWĐTN-BTC ngày 14/2/2019 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022 và Kết luận Số: 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 03/5/2019 về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022.

KL TW 2

Việc quán triệt triệt các nội dung Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có ý nghĩa quan trọng giúp đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện có giải pháp để thực hiện các nội dung công tác Đoàn, đặc biệt là ở địa bàn dân cư; nâng cao ý thức và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngọc Duy - Huyện đoàn Hàm Thuận Nam - TVT


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN