Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận: Thiết thực mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”

Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận hiện có 03 cơ sở Đoàn trực thuộc với gần 1.000 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, Ban Thường vụ Đoàn Trường đã triển khai nhiều giải pháp trên các lĩnh vực công tác, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, trong đó việc triển khai mô hình Đoàn cơ sở "3 chủ động” bước đầu đã đem lại nhiều kết quả tích cực.

 

Mô hình cơ sở Đoàn "3 chủ động” được triển khai thực hiện trên 3 mặt: chủ động thực hiện quản lý đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

Để chủ động thực hiện quản lý ĐVTN và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị, Đoàn Trường đã ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền tải thông tin đến đoàn viên. Các buổi sinh hoạt được đổi mới theo hướng sinh hoạt toàn Đoàn với những nội dung phong phú, hấp dẫn và được triển khai bằng nhiều hình thức mới, thu hút ĐVTN tham gia như: sân khấu hóa, hình ảnh trực quan… 

Việc xây dựng kế hoạch và chương trình công tác, thực hiện các chiến dịch, phong trào được các cơ sở Đoàn triển khai khá cụ thể, rõ ràng với nhiều hoạt động phù hợp. 

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường Cao đẳng nghề Bình Thuận đã có bước phát triển mới về chất lượng, đạt được những kết quả đáng khích lệ, hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã đề ra, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Trung ương Đoàn và BTV Tỉnh Đoàn tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt hoạt động phong trào. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống được tăng cường cả về hình thức lẫn nội dung, giúp cho ĐVTN nhận thức sâu sắc được vai trò trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần xung kích tình nguyện của ĐVTN được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ; nhất là triển khai việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với hoàn thành nhiệm vụ được giao, qua đó đã có 08đoàn viên ưu tú (trong đó có 06 đồng chí là học sinh, sinh viên) được kết nạp vào Đảng, 422 thanh niên ưu tú được kết nạp Đoàn. Đoàn Trường đã tạo nhiều sân chơi cho đoàn viên thanh niên, tập huấn các kỹ năng công tác Đoàn và kỹ năng sống, cụ thể có 07 đợt tập huấn, 07 hoạt động thể thao, 10 hoạt động văn hoá văn nghệ, 03 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 01 hành trình về nguồn; đẩy mạnh và phát triển 08 câu lạc bộ, tổ chức 05 hoạt động hỗ trợ đoàn viên trong học tập, rèn luyện tay nghề, đoàn viên thanh niên đã có 22 đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học được nghiệm thu cấp Trường, 03 đề tài tham gia hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, 07 đề tài tham gia cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh, 02 đề tài tham gia hội thi Thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc. Bên cạnh đó đã có 11 công trình thanh niên, 14 hoạt động tình nguyện có ý nghĩa thiết thực được thực hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Thông qua việc triển khai mô hình Đoàn cơ sở "3 chủ động” của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, hoạt động phong trào Đoàn cấp cơ sở ngày càng chất lượng và hiệu quả thiết thực, gắn với nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên; đồng thời, thể hiện tinh thần xung kích của ĐVTN.

Đoàn Khắc Vương - Đoàn trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận - TVT


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN