Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Thực hiện mô hình “khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội”

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyền truyền, đặc biệt là tuyên truyền trong thanh niên không tham gia các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn, Hội; trên cơ sở chỉ đạo của Đoàn cấp trên và xác định vai trò của tổ chức Đoàn trong thực hiện phong “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. 

 

Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo cho Xã đoàn Hàm Kiệm triển khai điểm thực hiên mô hình và chọn Tổ 4, 5 thuộc thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm làm điểm triển khai xây dựng mô hình “khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội”. Xã đoàn Hàm Kiệm đã ban hành Quyết định thành lập và ra mắt mô hình. Trong đó, các thành viên nồng cốt của mô hình đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bám địa bàn, tổ chức các buổi sinh hoạt, mời thanh niên tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật do ngành chức năng tổ chức.

Việc triển khai mô hình đã có tác động tích cực đến nhận thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân, qua đó trong năm 2019, tại Tổ 4, 5 thuộc thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm không có thanh niên mắc các tệ bạn xã hội, thời gian tới Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ tiếp tục nhân rộng triển khai trong tất cả các xã, thị trấn.

Nguyễn Ngọc Duy - Huyện đoàn Hàm Thuận Nam - TVT

 


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN