Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hàm Thuận Nam: Phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên trong thực hiện mô hinh 1+1

Thực hiện chủ trương “1+1” mỗi Đoàn viên, Hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội giai đoạn 2018 - 2022. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã triển khai hướng dẫn các cơ sở Đoàn, Hội trong triển khai thực hiện. Bước đầu việc triển khai thực hiện đã có hiệu quả tích cực, tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội ngày càng tăng.

 

Với việc triển khai thực hiện sát với tình hình tại địa phương, đơn vị; các cơ sở Đoàn đã chủ động tổ chức các buổi sinh hoạt, tuyên truyền nêu mục đích ý nghĩa của việc thực hiện chủ trương mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã thông qua. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã có tác động tích cực đến việc thực hiện mô hình, điển hình có chi đoàn thôn Lập Sơn, xã Tân Lập; từ một chi đoàn hoạt động khó khăn nhưng nhờ triển khai mô hình đến nay chi đoàn đã hoạt động có nhiều khởi sắc thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội. Bên cạnh đó, các phong trào hành động cách mạng của đoàn được triển khai với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng thanh niên, tập trung vào những nội dung mà thanh niên quan tâm như vấn đề khởi nghiệp...đã thu hút ngày ngày đông thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.

Để thực hiện tốt mô hình có thể thấy vai trò của đoàn viên thanh niên là rất quan trọng, ngoài việc phải làm thế nào vận động thanh niên vào tổ chức, người đoàn viên thanh niên được giao nhiệm vụ phải thể hiện được vai trò, tính tiên phong, nhạy bén của mình trong các hoạt động; qua đó, cho những thanh niên khác thấy được lợi ích của việc tham gia tổ chức Đoàn, Hội.

12

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hàm Thuân Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện mô hình với những cách làm mới, sáng tạo nhưng phải phù hợp với tình hình địa phương để thu hút ngày càng đông thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.

Nguyễn Ngọc Duy - Huyện đoàn Hàm Thuận Nam - TVT


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN