Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tuy Phong: Tổ chức triển khai các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương

Chiều ngày 10/10/2019, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận, Nghị quyết của Trung ương.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Khắc Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn đã triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN, ngày 17/3/2003 về việc "tăng cường, rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của Cán bộ Đoàn"; Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15 tháng 12 năm 2018 - Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2019 - Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022”... và các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho cán bộ Đoàn chủ chốt.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Qua Hội nghị, giúp các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận đạt hiệu quả./.

Dương Khắc Hùng - Huyện đoàn Tuy Phong - TVT


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN