Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Lễ ra mắt Câu Lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bình Thuận

Tối ngày 28/9/2019, trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Thanh thiếu niên với văn hóa giao thông, Ban thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bình Thuận.

 

CLB Lý luận trẻ tỉnh Bình Thuận được thành lập nhằm tập hợp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận chính trị; tạo môi trường sinh hoạt chính trị cho đoàn viên thanh niên, nhất là trong bối cảnh tuổi trẻ Bình Thuận đang còn nhiều lúng túng cần được định hướng trước những luồng thông tin tràn lan của không gian mạng. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2019-2024.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bình Thuận do đồng chí Trần Sinh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh làm chủ nhiệm và có 25 thành viên, là cán bộ chủ chốt của Tỉnh đoàn có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, là lực lượng chủ chốt để tuyên truyền và định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Việc thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh là kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong việc góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về khả năng lý luận, khả năng nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát hình thành lý luận khoa học. Đặc biệt, Câu lạc bộ Lý luận trẻ sẽ đóng vai trò trong việc tập hợp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên mạng xã hội, tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp. Đồng thời, nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên. 

Tại Lễ ra mắt, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đã thông qua quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong câu lạc bộ, thảo luận các nội dung hoạt động của Câu lạc bộ trong thời gian đến.

QT-XDD


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN