Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT giữa Công an và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015

ngày 13/11/2015 vừa qua, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 giữa Công an và Đoàn thanh niên (Ban chỉ đạo NQLT03) tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Công an và Đoàn thanh niên về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015.
 

Đ/c Đại tá Phạm Thật trao Giấy khen của Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi giai đoạn 2015 - 2020

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đại tá Vũ Văn Đông, Phó cục Trưởng Cục Chính trị cảnh sát Bộ Công an (C43) - Thường trực Ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 03 Trung ương; đồng chí Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh – Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoài Trung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 tỉnh; lãnh đạo các Phòng chuyên môn Công an tỉnh, các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn; lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và Thường trực các huyện, thị, thành Đoàn trong toàn tỉnh.


Đ/c Đại tá Phạm Thật trao Giấy khen của Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu 
trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi giai đoạn 2015 - 2020

Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT ngày 24/6/2010 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh niên giai đoạn 2010 - 2015 trên địa bàn tỉnh; công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên được lực lượng công an và các tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, thu được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh thiếu niên trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Nhiều mô hình phòng, chống ma túy nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đoàn viên, thanh thiếu niên về tác hại của ma túy và công tác phòng, chống ma túy đã được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tham gia tệ nạn ma túy, điển hình như mô hình: Khu phố không có ma túy; thanh niên tham gia phòng, chống ma túy; thôn tự quản phòng, chống lây lan ma túy; Tuyến đường Ánh sáng an ninh, CLB thắp sáng niềm tin;…Kết quả, qua 05 năm các cấp bộ Đoàn và các câu lạc bộ thắp sáng niềm tin đã cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ gần 1.000 đối tượng thanh niên chậm tiến và các đối tượng sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều trường hợp đã cai nghiện thành công và có việc làm ổn định, phát triển kinh tế gia đình; vận động hơn 500 người nghiện cai nghiện bằng Methadone bước đầu mang lại hiệu quả. Điển hình như Bắc Bình giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa 20 người nghiện, Tuy Phong 62 người, Hàm Thuận Bắc 11 người…


Quang cảnh Hội nghị

Trong giai đoạn tới 2016-2020, Ban chỉ đạo NQLT03 tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 21/CT-TW ngày 26/3/2008, Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; thường xuyên tiếp cận, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người nghiện, tự nguyện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các Trung tâm. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt việc hỗ trợ những người sau cai nghiện được vay vốn xây dựng mô hình kinh tế và giới thiệu việc làm trong các doanh nghiệp để họ sớm có cuộc sống ổn định, phòng, chống tái nghiện…

Dịp này, Ban chỉ đạo NQLT03 đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 15 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015.


 


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN