Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tỉnh đoàn: Tọa đàm “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền”

Chiều ngày 25/6/2015, tại huyện Đức Linh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình tọa đàm “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Đây là chương trình nhằm giúp đội ngũ cán bộ Đoàn tại Đức Linh và Tánh Linh thống nhất và nhận thức trong cách triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tham dự tọa đàm gồm có đồng chí Nguyễn Hoài Trung- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Tánh Linh, Đức Linh; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, thị trấn trực thuộc Huyện đoàn Tánh Linh, Đức Linh. Nhiều ý kiến trao đổi của đại biểu tham gia buổi tọa đàm cho rằng: Trong thời gian qua, công tác giám sát và phản biện xã hội đã được triển khai, có mang lại một số kết quả nhất định; tuy nhiên, nhìn chung vẫn còn nhiều lúng túng, kết quả đạt được chưa mong muốn so với yêu cầu đặt ra. Trên thực tế cho thấy, việc triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại một số tổ chức Đoàn còn chưa kịp thời, một số đơn vị chỉ dừng lại việc xây dựng kế hoạch triển khai, có đơn vị còn chưa phân biệt rõ ràng giữa chủ thể giám sát và đối tượng cần giám sát, xác định đối tượng giám sát ngoài khả năng của mình; các quy trình và các bước tiến hành còn chưa đảm bảo so với yêu cầu đề ra; một số cơ sở Đoàn còn chưa chủ động tham mưu cho cấp ủy. 

Trong thời gian đến, ngoài những quy định của pháp luật, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị nhằm phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm, yếu kém; qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; đặt biệt là những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên; đồng thời, phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

 


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN