Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn 06 tháng đầu năm 2019

Sáng ngày 09/7, Ban thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 là "Năm thanh niên tình nguyện”, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã được triển khai sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó các mặt công tác của Đoàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đề ra cho năm 2019 cơ bản đạt từ 50% trở lên. Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn được quan tâm đổi mới, có nhiều hình thức mới được triển khai thực hiện, thu hút đồng đảo đoàn viên thanh niên tham gia; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên triển khai thực hiện tốt, các mô hình trong công tác và điển hình trong đoàn viên thanh niên được phát hiện, tuyên dương, nhân rộng kịp thời. Các phong trào hành động cách mạng và các chương trình Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp được triển khai rộng khắp, trong đó nổi bật là phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần….đã được đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng và được xã hội, các cấp các ngành trong tỉnh đánh giá cao.

5b4cc546b37857260e69

 

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, phát triển đoàn viên, tạo nguồn bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; công tác xây dựng tổ chức Đội và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng thực hiện. Việc chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp được quan tâm thường xuyên đến nay đã có 127 Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn; 27/28 trường THPT có tổ chức Hội đã tổ chức thành công đại hội. Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh; các Huyện, Thị, Thành Hội đang ra sức thi đua thực hiện các phong trào hành động cách mạng và các quy trình để tổ chức đại hội cấp huyện.  

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế, về mặt công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn còn một số hoạt động, nội dung ít thu hút đoàn viên thanh niên tham gia. Việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở một số đơn vị còn khô cứng. Công tác nắm bắt tư tưởng, tình hình thanh niên còn chưa kịp thời, vai trò của Đoàn trong tham gia định hướng dư luận thanh niên, nhất là trên các trang mạng xã hội tuy có triển khai nhưng kết quả chưa rõ nét, hiệu quả mang lại không cao; Các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành của Đoàn nhiều lúc, nhiều nơi chưa thu hút được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo các đối tượng thanh niên, một số phong trào triển khai đạt kết quả chưa cao, cụ thể: phong trào khởi nghiệp, sáng tạo trẻ. Tình hình vi phạm pháp luật trong thanh thiếu nhi vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng. Các hoạt động vận động, hỗ trợ thanh niên thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng kết quả chưa thật sự rõ nét; Chất lượng hoạt động chi đoàn địa bàn dân cư vẫn chưa có sự chuyển biến. Công tác củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp, đoàn kết, tập hợp thanh niên, rà soát, phát triển lực lượng cốt cán chính trị, nhất là thanh niên, cốt cán chính trị vùng dân tộc thiểu số, vùng có đạo, trong doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế.

 

f1a79dadeb930fcd5682

 

Tại hội nghị các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, chia sẻ các mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương đơn vị mình, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hiện nay.

CTV Quỳnh Trân – Tỉnh đoàn Bình Thuận


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN