Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hiệu quả từ chương trình tọa đàm “xây dựng hình mãu thanh niên bình thuận thời kỳ mới”

Nhằm triển khai thực hiện có đồng bộ Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong hời kỳ mới” do Trung ương Đoàn phát động, đồng thời để đưa ra những tiêu chí chung về hình mẫu thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới để thanh niên trong tỉnh rèn luyện, nâng giá trị, vị thế người thanh niên Bình Thuận trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, sáng ngày 13/6/2015, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Chấp hành chi Đoàn Tỉnh Đoàn, chi Đoàn Trường Chính trị Tỉnh, chi Đoàn Sở Nội vụ, và chi Đoàn Văn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng tổ chức Chương trình toạ đàm “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Thuận trong thời kỳ mới” .

 Với sự tham gia của gần 200 đồng chí là đại diện Ban Chấp hành các Đoàn cơ sở, các chi đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh đoàn viên chi Đoàn Tỉnh Đoàn, Trường Chính trị, Sở Nội vụ, Văn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.


Quang cảnh buổi tọa đàm
 

Trong khuôn khổ Chương trình, với mục đích tập hợp trí tuệ của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong khối các cơ quan tỉnh trong việc giải đáp vấn đề là đoàn viên thanh niên chúng ta làm sao để triển kahi và thực hiên việc xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Bình Thuận nói riêng có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn; kết quả đã có 21 lượt ý kiến trao đổi, góp ý. Với nhiều quan điểm khác nhau về thanh niên trong thời kỳ mới nhưng qua những ý kiến trao đổi đã nêu lên được các nội dung chính cần tập trung trong chương trình như những vấn đề bức xúc của xã hội, tình hình thanh thiếu niên hiện nay; Nhận thức của đoàn viên thanh niên về hình mẫu thanh niên; đưa ra được các tiêu chí về hình mẫu thanh niên Bình Thuận và những vấn đề được quan tâm trong việc xây dựng hình mẫu thanh niên Bình Thuận trong thời kỳ mới. Đây là những tiêu chuẩn dựa trên cơ sở thực tế và là tiêu chuẩn để thanh niên hướng đến và cũng là những nhu cầu cần thiết của xã hội đặt ra cho thanh niên phấn đấu để bắt kịp với thời đại.

Đoàn viên thanh niên tham gia góp thảo luận
 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hữu Phương – Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh việc đoàn viên khối các cơ quan tỉnh muốn thực hiện hiệu quả Cuộc vận động, trước hết cần phải xác định được vai trò, vị trí của mình một cách cụ thể, rõ ràng để từ đó nhận thức được trách nhiệm, nhiệm vụ của mình sẽ làm gì và làm như thế nào; đồng thời, triển khai thực hiện việc “Xây dựng hình mẫu thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới” trong khối các cơ quan cần gắn chặt với việc thực hiện các nội dung phong trào “3 trách nhiệm”.

Qua chương trình, đã có nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả các các cơ sở Đoàn được đưa ra để các cấp bộ Đoàn trong khối các cơ quan trao đổi, chia sẻ và cùng vận dụng phù hợp với điều kiên thực tế, cùng hướng đến thực hiện những tiêu chí chung đó là “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, để phát huy ngày càng cao hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh văn minh.


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

Tin các Đoàn trực thuộc