Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tánh Linh: Hiệu quả từ Chi đoàn Khu phố Chăm-thị trấn Lạc Tánh trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn thị trấn Lạc Tánh, Chi đoàn khu phố Chăm-thị trấn Lạc Tánh tổ chức nhiều hoạt động phong trào đem lại kết quả.

Lãnh đạo tỉnh làm việc với chi đoàn khu phố chăm - Lạc Tánh

Nổi bật nhất là công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, như: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, 26/3, 30/4, 1/5,19/5 và các ngày lễ, Tết của bà con dân tộc Chăm (Bàni) Bình thuận. Chi đoàn đã trực tiếp tham gia, tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú như hội diễn, toạ đàm, nói chuyện truyền thống đã chuyển tải được nhiều nội dung thiết thực về các chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Đoàn. Qua đó, đoàn viên, thanh niên Khu phố Chăm đã phát huy được tinh thần đoàn kết tham gia xây dựng khu phố Chăm ngày càng giàu đẹp.

Hàng năm, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngày thành lập Đoàn, ngày giải phóng hoàn toàn miềm Nam thống nhất đất nước, Chi đoàn Khu phố Chăm đã tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí để thu hút thanh niên như: tổ chức văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt trong năm 2014, Chi đoàn đã tổ chức thành công 03 giải bóng đá và 02 đêm văn nghệ “Mừng Đảng-Mừng Xuân” và nhân dịp Lễ Tống Na của đồng bào Chăm. Qua đó, nhằm nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, thanh niên trong khu phố để học tập, lao động và sản xuất, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, giáo dục lòng yêu nước đã thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên và nhân dân đến xem và cổ vũ.

Chi đoàn khu phố Chăm-thị trấn Lạc Tánh đã tranh thủ được sự hỗ trợ của các cơ sở Đoàn như Đoàn trường THPT Tánh Linh đã phối hợp thăm và tặng quà cho trẻ em nhân các ngày Tết Trung thu và Quốc tế thiếu nhi. Bên cạnh đó, Chi đoàn cũng thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trong năm 2014, Chi đoàn đã giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, 04 thanh niên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đoàn làm hồ sơ kết nạp trong năm 2014

Ban Chấp hành Chi đoàn đã thường xuyên phối hợp với ban, ngành địa phương vận động thanh thiếu nhi, hoc sinh bỏ học quay lại trường học. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên, đồng thời tích cực học tập nâng cao kiến thức, chuyên môn, tay nghề để bổ sung kiến thức phục vụ nhu cầu công việc. Trong năm 2014, chi đoàn có 4 đoàn viên tham gia học bổ túc tại trung tâm GDTX huyện Tánh Linh, 01 đoàn viên học cao đẳng nghề, ngoài ra, phối hợp với Trung tâm Dạy nghề của huyện mở 01 lớp nghề cho 31 đoàn viên, thanh niên tham gia “trồng và khai thác cây cao su” mở tại khu phố Chăm cho thanh niên tham gia học tập. Vận động vận động 56 thanh niên tham gia đăng ký tuổi 17 và làm công tác tư tưởng cho 02 đoàn viên lên đường nhập ngũ.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Tánh Linh: Hiệu quả từ Chi đoàn Khu phố Chăm-thị trấn Lạc Tánh trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn thị trấn Lạc Tánh, Chi đoàn khu phố Chăm-thị trấn Lạc Tánh tổ chức nhiều hoạt động phong trào đem lại kết quả.

Lãnh đạo tỉnh làm việc với chi đoàn khu phố chăm - Lạc Tánh

Nổi bật nhất là công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, như: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, 26/3, 30/4, 1/5,19/5 và các ngày lễ, Tết của bà con dân tộc Chăm (Bàni) Bình thuận. Chi đoàn đã trực tiếp tham gia, tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú như hội diễn, toạ đàm, nói chuyện truyền thống đã chuyển tải được nhiều nội dung thiết thực về các chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Đoàn. Qua đó, đoàn viên, thanh niên Khu phố Chăm đã phát huy được tinh thần đoàn kết tham gia xây dựng khu phố Chăm ngày càng giàu đẹp.

Hàng năm, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngày thành lập Đoàn, ngày giải phóng hoàn toàn miềm Nam thống nhất đất nước, Chi đoàn Khu phố Chăm đã tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí để thu hút thanh niên như: tổ chức văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt trong năm 2014, Chi đoàn đã tổ chức thành công 03 giải bóng đá và 02 đêm văn nghệ “Mừng Đảng-Mừng Xuân” và nhân dịp Lễ Tống Na của đồng bào Chăm. Qua đó, nhằm nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, thanh niên trong khu phố để học tập, lao động và sản xuất, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, giáo dục lòng yêu nước đã thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên và nhân dân đến xem và cổ vũ.

Chi đoàn khu phố Chăm-thị trấn Lạc Tánh đã tranh thủ được sự hỗ trợ của các cơ sở Đoàn như Đoàn trường THPT Tánh Linh đã phối hợp thăm và tặng quà cho trẻ em nhân các ngày Tết Trung thu và Quốc tế thiếu nhi. Bên cạnh đó, Chi đoàn cũng thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trong năm 2014, Chi đoàn đã giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, 04 thanh niên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đoàn làm hồ sơ kết nạp trong năm 2014

Ban Chấp hành Chi đoàn đã thường xuyên phối hợp với ban, ngành địa phương vận động thanh thiếu nhi, hoc sinh bỏ học quay lại trường học. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên, đồng thời tích cực học tập nâng cao kiến thức, chuyên môn, tay nghề để bổ sung kiến thức phục vụ nhu cầu công việc. Trong năm 2014, chi đoàn có 4 đoàn viên tham gia học bổ túc tại trung tâm GDTX huyện Tánh Linh, 01 đoàn viên học cao đẳng nghề, ngoài ra, phối hợp với Trung tâm Dạy nghề của huyện mở 01 lớp nghề cho 31 đoàn viên, thanh niên tham gia “trồng và khai thác cây cao su” mở tại khu phố Chăm cho thanh niên tham gia học tập. Vận động vận động 56 thanh niên tham gia đăng ký tuổi 17 và làm công tác tư tưởng cho 02 đoàn viên lên đường nhập ngũ.


Các tin khác