Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Khai mạc Giải việt dã thanh niên 2015

Hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2015) và phát động phong trào thi đua sôi nổi rèn luyện thể dục thể thao trong đoàn viên thanh niên; Sáng ngày 21/3/2015, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận tổ chức Giải việt dã thanh niên năm 2015. Tham dự có 306 vận động viên gồm 59 vận động viên tham gia chạy hệ nâng cao và 247 vận động viên tham gia chạy hệ phong trào đến từ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh.

Các vận động viên tham gia chạy phong trào

Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” và hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” do chủ tịch UBND tỉnh phát động; qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe thể chất và tin thần cho đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh các phong trào lao động sản xuất, thi đua học tập và bảo vệ tổ quốc trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên tỉnh nhà.

Ngay sau Lễ phát động, các vận động viên đã tham gia chạy phong trào (3.500m đối với nam,  2000m đối với nữ) và thi chạy nâng cao cự ly 4.800 đối với nam và 3.500m đối với nữ. Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba cho các vận động viên ở từng thể loại chạy phong trào và nâng cao gồm: giải nam, nữ phong trào; giải nam, nữ nâng cao; giải đồng đội nam, nữ phong trào; giải đồng đội nam, nữ nâng cao.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Khai mạc Giải việt dã thanh niên 2015

Hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2015) và phát động phong trào thi đua sôi nổi rèn luyện thể dục thể thao trong đoàn viên thanh niên; Sáng ngày 21/3/2015, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận tổ chức Giải việt dã thanh niên năm 2015. Tham dự có 306 vận động viên gồm 59 vận động viên tham gia chạy hệ nâng cao và 247 vận động viên tham gia chạy hệ phong trào đến từ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh.

Các vận động viên tham gia chạy phong trào

Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” và hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” do chủ tịch UBND tỉnh phát động; qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe thể chất và tin thần cho đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh các phong trào lao động sản xuất, thi đua học tập và bảo vệ tổ quốc trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên tỉnh nhà.

Ngay sau Lễ phát động, các vận động viên đã tham gia chạy phong trào (3.500m đối với nam,  2000m đối với nữ) và thi chạy nâng cao cự ly 4.800 đối với nam và 3.500m đối với nữ. Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba cho các vận động viên ở từng thể loại chạy phong trào và nâng cao gồm: giải nam, nữ phong trào; giải nam, nữ nâng cao; giải đồng đội nam, nữ phong trào; giải đồng đội nam, nữ nâng cao.


Các tin khác