Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Khai giảng khóa học ‘‘ Khởi sự Doanh nghiệp” năm 2015

Sáng ngày 20/3/2015 vừa qua, tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận, Tỉnh Đoàn Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Bình Thuận tổ chức lễ khai giảng khóa Khởi sự Doanh nghiệp năm 2015 cho hơn 48 đoàn viên thanh niên là đoàn viên, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp học

Khóa học diễn ra trong thời gian 02 ngày, từ ngày 20/3 đến ngày 21/3/2015; Qua khóa học, các học viên sẽ được được nghe giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh doanh và doanh nghiệp như: Nhận thức về kinh doanh; Ước tính vốn để khởi sự Doanh nghiệp; Hình thành và lựa chọn ý tưởng kinh doanh; Lập kế hoạch kinh doanh; Bên cạnh đó, các học viên sẽ trực tiếp chia sẻ, thảo luận nhóm, thực hành các bài tập, xử lý các tình huống khó gặp phải trong Doanh nghiệp.  

Kết thúc khóa học các học viên sẽ được cấp chứng chỉ đã tham gia khóa học do Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ cấp.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Khai giảng khóa học ‘‘ Khởi sự Doanh nghiệp” năm 2015

Sáng ngày 20/3/2015 vừa qua, tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận, Tỉnh Đoàn Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Bình Thuận tổ chức lễ khai giảng khóa Khởi sự Doanh nghiệp năm 2015 cho hơn 48 đoàn viên thanh niên là đoàn viên, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp học

Khóa học diễn ra trong thời gian 02 ngày, từ ngày 20/3 đến ngày 21/3/2015; Qua khóa học, các học viên sẽ được được nghe giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh doanh và doanh nghiệp như: Nhận thức về kinh doanh; Ước tính vốn để khởi sự Doanh nghiệp; Hình thành và lựa chọn ý tưởng kinh doanh; Lập kế hoạch kinh doanh; Bên cạnh đó, các học viên sẽ trực tiếp chia sẻ, thảo luận nhóm, thực hành các bài tập, xử lý các tình huống khó gặp phải trong Doanh nghiệp.  

Kết thúc khóa học các học viên sẽ được cấp chứng chỉ đã tham gia khóa học do Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ cấp.


Các tin khác