Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tánh Linh: Xã đoàn Gia Huynh thực hiện Công trình Thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Thiết thực chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Mừng Đảng, Mừng xuân Ất Mùi 2015, chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Gia Huynh tiến tới chào mừng Đại Hội Đảng các cấp. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Gia Huynh tổ chức làm công trình thanh niên cấp xã năm 2015 với công trình: Xây mới, bê tông hóa sân khấu trước UBND xã Gia Huynh.

ĐVTN tham gia đóng góp ngày công thực hiện Công trình

Với phương châm: Mỗi đoàn viên, thanh niên có việc làm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn. Ban Chấp hành Xã đoàn đã vận động kinh phí từ đoàn viên, hội viên, thanh niên trong toàn xã và các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã. Với nguồn kinh phí vận động được, BCH xã đoàn đã tiến hành khởi công công trình vào sáng ngày 10 tháng 01 năm 2015 và bàn giao công trình vào sáng ngày 18 tháng 01 năm 2015. Tổng kinh phí thực hiện công trình trên 10 triệu đồng (bao gồm cả ngày công thanh niên đóng góp).

Đây là công trình ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, với sự nổ lực của BCH Xã đoàn cũng như đoàn viên, thanh niên, công trình đã hoàn thiện và được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành địa phương.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Tánh Linh: Xã đoàn Gia Huynh thực hiện Công trình Thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Thiết thực chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Mừng Đảng, Mừng xuân Ất Mùi 2015, chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Gia Huynh tiến tới chào mừng Đại Hội Đảng các cấp. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Gia Huynh tổ chức làm công trình thanh niên cấp xã năm 2015 với công trình: Xây mới, bê tông hóa sân khấu trước UBND xã Gia Huynh.

ĐVTN tham gia đóng góp ngày công thực hiện Công trình

Với phương châm: Mỗi đoàn viên, thanh niên có việc làm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn. Ban Chấp hành Xã đoàn đã vận động kinh phí từ đoàn viên, hội viên, thanh niên trong toàn xã và các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã. Với nguồn kinh phí vận động được, BCH xã đoàn đã tiến hành khởi công công trình vào sáng ngày 10 tháng 01 năm 2015 và bàn giao công trình vào sáng ngày 18 tháng 01 năm 2015. Tổng kinh phí thực hiện công trình trên 10 triệu đồng (bao gồm cả ngày công thanh niên đóng góp).

Đây là công trình ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, với sự nổ lực của BCH Xã đoàn cũng như đoàn viên, thanh niên, công trình đã hoàn thiện và được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành địa phương.


Các tin khác