Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2014; vừa qua, tại Hội trường Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014; Hội nghị cán bộ Đoàn chủ chốt và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn chủ trì Hội nghị.

Đc Tiêu Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên-Bí thư Tỉnh Đoàn tặng cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2014

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trình bày dự thảo báo cáo những kết quả mà tuổi trẻ toàn tỉnh đã đạt được trong năm 2014, qua đó lấy ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn để hoàn chỉnh thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014; Báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, trọng tâm là chi đoàn địa bàn dân cư năm 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015, đồng thời tổ chức cho các đơn vị ký giao ước thi đua và họp bàn triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao năm 2015.

Quang cảnh Hội nghi


Các đại biểu phát biểu ý kiến trao đổi tại Hội nghị

Năm 2014, thông qua các hoạt động tình nguyện, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; toàn tỉnh đã thực hiện 1.411 phần việc, 284 công trình thanh niên với tổng giá trị hơn 10 tỷ; xây dựng mới và sữa chữa 215 nhà nhân ái và nhà văn hóa thôn; nạo vét, khơi thông 139,68 km dòng chảy; tổ chức 827 đợt hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị; khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho gần 15.666 người nghèo, vận động 5.581 đoàn viên thanh niên hiến 4.274 đơn vị máu; duy trì hoạt động của 152 ngân hàng máu sống với sự tham gia của 2.986 thành viên; tư vấn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho 57.845 thanh niên; thực hiện 163 công trình, phần việc thanh niên hướng về biên giới – hải đảo; 277 đợt tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS; cảm hóa thành công 178 thanh niên chậm tiến…; Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức 157 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn-Hội, Đội; phát triển mới 18.778 đoàn viên, bồi dưỡng giới thiệu 6.685 Đoàn viên ưu tú cho Đảng và có 1.012 Đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, đặc biệt có 13 đảng viên là học sinh, sinh viên… Công tác xây dựng, phát triển, củng cố tổ chức Đoàn-hội trong doanh nghiệp tiếp tục đạt kết quả, đã bồi dưỡng phát triển 23.063 hội viên mới, thành lập 15 tổ chức Đoàn – Hội trong Doanh nghiệp...

Hội nghị cũng được lắng nghe các ý kiến thảo luận xoay quanh việc đóng góp báo cáo hoạt động năm 2014, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015; báo cáo thực tại những khó khăn, các giải pháp trong công tác triển khai các hoạt động Đoàn tại các địa phương, đơn vị.Năm 2015 với chủ đề công tác "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng", tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ ra sức thi đua phấn đấu đưa hình ảnh đoàn viên thanh niên vào trung tâm của mọi hoạt động kinh tế - xã hội góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 05 đơn vị; giấy khen cho 04 huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tỉnh được xếp loại xuất sắc, 08 đơn vị được xếp loại tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2014; vừa qua, tại Hội trường Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014; Hội nghị cán bộ Đoàn chủ chốt và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn chủ trì Hội nghị.

Đc Tiêu Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên-Bí thư Tỉnh Đoàn tặng cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2014

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trình bày dự thảo báo cáo những kết quả mà tuổi trẻ toàn tỉnh đã đạt được trong năm 2014, qua đó lấy ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn để hoàn chỉnh thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014; Báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, trọng tâm là chi đoàn địa bàn dân cư năm 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015, đồng thời tổ chức cho các đơn vị ký giao ước thi đua và họp bàn triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao năm 2015.

Quang cảnh Hội nghi


Các đại biểu phát biểu ý kiến trao đổi tại Hội nghị

Năm 2014, thông qua các hoạt động tình nguyện, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; toàn tỉnh đã thực hiện 1.411 phần việc, 284 công trình thanh niên với tổng giá trị hơn 10 tỷ; xây dựng mới và sữa chữa 215 nhà nhân ái và nhà văn hóa thôn; nạo vét, khơi thông 139,68 km dòng chảy; tổ chức 827 đợt hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị; khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho gần 15.666 người nghèo, vận động 5.581 đoàn viên thanh niên hiến 4.274 đơn vị máu; duy trì hoạt động của 152 ngân hàng máu sống với sự tham gia của 2.986 thành viên; tư vấn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho 57.845 thanh niên; thực hiện 163 công trình, phần việc thanh niên hướng về biên giới – hải đảo; 277 đợt tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS; cảm hóa thành công 178 thanh niên chậm tiến…; Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức 157 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn-Hội, Đội; phát triển mới 18.778 đoàn viên, bồi dưỡng giới thiệu 6.685 Đoàn viên ưu tú cho Đảng và có 1.012 Đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, đặc biệt có 13 đảng viên là học sinh, sinh viên… Công tác xây dựng, phát triển, củng cố tổ chức Đoàn-hội trong doanh nghiệp tiếp tục đạt kết quả, đã bồi dưỡng phát triển 23.063 hội viên mới, thành lập 15 tổ chức Đoàn – Hội trong Doanh nghiệp...

Hội nghị cũng được lắng nghe các ý kiến thảo luận xoay quanh việc đóng góp báo cáo hoạt động năm 2014, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015; báo cáo thực tại những khó khăn, các giải pháp trong công tác triển khai các hoạt động Đoàn tại các địa phương, đơn vị.Năm 2015 với chủ đề công tác "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng", tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ ra sức thi đua phấn đấu đưa hình ảnh đoàn viên thanh niên vào trung tâm của mọi hoạt động kinh tế - xã hội góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 05 đơn vị; giấy khen cho 04 huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tỉnh được xếp loại xuất sắc, 08 đơn vị được xếp loại tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014.


Các tin khác