Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Nhật ký “Sổ vàng truyền thống tổ chức Đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

“Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn của thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch là niềm tự hào của dân tộc ta, nhân dân ta. Người đã đem lại một di sản tinh thần vô cùng quý giá và bất diệt cho toàn Đảng, toàn dân ta, đó là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là phong trào thi đua sôi nổi của cả hệ thống chính trị. Với mục đích tạo ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của cán bộ, đoàn viên thanh niên; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, Trong những năm qua, Tuổi trẻ Bắc Bình phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi thông qua các Chương trình, Kế hoạch triển khai cụ thể hàng năm. Một trong những phần việc tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đó là, xây dựng nhật ký “Sổ vàng tổ chức Đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bắc Bình.

Nhật ký “Sổ vàng tổ chức Đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được sự nhận thức rõ nét của cán bộ, đoàn viên trong việc sưu tầm, tìm hiểu và học tập từ tấm gương, đạo đức quý báu của Bác Hồ kính yêu. Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện Đoàn, các cơ sở Đoàn đã chủ động và nghiêm túc triển khai xây dựng, trang bị cho đơn vị mình những cuốn nhật ký “Sổ vàng tổ chức Đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo nội dung và hình thức. Đồng thời, các cơ sở Đoàn đã phát động rộng rãi tại các đơn vị bằng các hội thi sưu tầm hình ảnh, sáng tác, thi viết những bài thơ, những mẫu chuyện hay về tấm gương, đạo đức tư tưởng của Bác nhằm trang bị phong phú thêm trong cuốn nhật ký.

Đến nay, toàn huyện có 42 cơ sở Đoàn trực thuộc đều có nhật ký “Sổ vàng tổ chức Đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mỗi cơ sở tự xây dựng cho đơn vị mình một biểu tượng riêng, có nét sáng tạo, mang tính nhận thức cao về tư tưởng. Trong nội dung cuốn nhật ký “sổ vàng” thể hiện những hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác; những mẫu chuyện, những lời dạy của Bác đối với thanh niên... Bên cạnh đó còn rất nhiều những trang nhật ký mà mỗi trang đều lấp lánh những việc làm tốt, những con người tốt, những bông hoa đoàn viên, thanh thiếu nhi đời thường, những mùa xuân tương lai của đất nước… qua các phần việc làm cụ thể, thiết thực tại địa phương, đơn vị. Các cuốn nhật ký “sổ vàng” đều được trình bày trang trọng và có ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tấm lòng và tình cảm kính trọng, thiêng liêng của cán bộ, đoàn viên đối với Bác. Đây là những việc làm hay mà tuổi trẻ huyện nhà nghiêm túc thực hiện để báo công dâng Bác.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã, đang trở thành phong trào và xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được tuyên dương từ cấp huyện, tỉnh và Trung ương. Qua đó đã thực sự làm chuyển biến nhận thức, hành động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện nhà.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Nhật ký “Sổ vàng truyền thống tổ chức Đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

“Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn của thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch là niềm tự hào của dân tộc ta, nhân dân ta. Người đã đem lại một di sản tinh thần vô cùng quý giá và bất diệt cho toàn Đảng, toàn dân ta, đó là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là phong trào thi đua sôi nổi của cả hệ thống chính trị. Với mục đích tạo ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của cán bộ, đoàn viên thanh niên; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, Trong những năm qua, Tuổi trẻ Bắc Bình phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi thông qua các Chương trình, Kế hoạch triển khai cụ thể hàng năm. Một trong những phần việc tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đó là, xây dựng nhật ký “Sổ vàng tổ chức Đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bắc Bình.

Nhật ký “Sổ vàng tổ chức Đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được sự nhận thức rõ nét của cán bộ, đoàn viên trong việc sưu tầm, tìm hiểu và học tập từ tấm gương, đạo đức quý báu của Bác Hồ kính yêu. Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện Đoàn, các cơ sở Đoàn đã chủ động và nghiêm túc triển khai xây dựng, trang bị cho đơn vị mình những cuốn nhật ký “Sổ vàng tổ chức Đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo nội dung và hình thức. Đồng thời, các cơ sở Đoàn đã phát động rộng rãi tại các đơn vị bằng các hội thi sưu tầm hình ảnh, sáng tác, thi viết những bài thơ, những mẫu chuyện hay về tấm gương, đạo đức tư tưởng của Bác nhằm trang bị phong phú thêm trong cuốn nhật ký.

Đến nay, toàn huyện có 42 cơ sở Đoàn trực thuộc đều có nhật ký “Sổ vàng tổ chức Đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mỗi cơ sở tự xây dựng cho đơn vị mình một biểu tượng riêng, có nét sáng tạo, mang tính nhận thức cao về tư tưởng. Trong nội dung cuốn nhật ký “sổ vàng” thể hiện những hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác; những mẫu chuyện, những lời dạy của Bác đối với thanh niên... Bên cạnh đó còn rất nhiều những trang nhật ký mà mỗi trang đều lấp lánh những việc làm tốt, những con người tốt, những bông hoa đoàn viên, thanh thiếu nhi đời thường, những mùa xuân tương lai của đất nước… qua các phần việc làm cụ thể, thiết thực tại địa phương, đơn vị. Các cuốn nhật ký “sổ vàng” đều được trình bày trang trọng và có ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tấm lòng và tình cảm kính trọng, thiêng liêng của cán bộ, đoàn viên đối với Bác. Đây là những việc làm hay mà tuổi trẻ huyện nhà nghiêm túc thực hiện để báo công dâng Bác.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã, đang trở thành phong trào và xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được tuyên dương từ cấp huyện, tỉnh và Trung ương. Qua đó đã thực sự làm chuyển biến nhận thức, hành động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện nhà.


Các tin khác