Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hội trại Áo trắng tỉnh Bình Thuận lần thứ X/2015

Từ ngày 08-10/01/2015, tại Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh sẽ diễn ra Hội trại Áo trắng tỉnh Bình Thuận lần thứ X/2015. Đây là hoạt động định kỳ được tổ chức 02 năm một lần do Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận tổ chức.

Chương trình sinh hoạt truyền thống tại Hội trại Áo trắng tỉnh Bình Thuận lần thữ IX/2013

 


 

Hội trại là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2015) nhằm tạo điều kiện cho tuổi trẻ học đường có những hoạt động ngoại khóa bổ ích nhằm nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện cho học sinh, sinh viên. Tham dự Hội trái Áo trắng lần này có sự tham gia của hơn 852 trại sinh là những cán bộ Đoàn – Hội, những đoàn viên giáo viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu trong hoạt động Đoàn – Hội và phong trào thanh niên trường học, trong đó có nhiều ĐVTN có thành tích xuất sắc trong học tập của 29 trường THPT, Cao đẳng, Đại học trong toàn tỉnh.

Đến với hội trại lần này các trại sinh sẽ được tham gia vào các chương trình bổ ích như: sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 65 năm Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam; Chương trình Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Bình Thuận và Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên trường học; thi tiểu phẩm tuyên truyền…, đặc biệt, tại Hội trại lần này các trại sinh còn có dịp thể hiện trình độ ngoại ngữ của mình qua phần thi viết Tiếng anh do Sở Giáo dục và Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức. Ngoài ra, các bạn trẻ còn được tham gia vào các hoạt động như: Thi ẩm thực, thi thời trang, thi trại đẹp, lửa trại, văn nghệ giao lưu, các trò chơi vận động…

Đây cũng là dịp nhằm phát hiện, bồi dưỡng những tài năng cán bộ Đoàn, Hội trong trường học, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh trong những năm tới.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Hội trại Áo trắng tỉnh Bình Thuận lần thứ X/2015

Từ ngày 08-10/01/2015, tại Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh sẽ diễn ra Hội trại Áo trắng tỉnh Bình Thuận lần thứ X/2015. Đây là hoạt động định kỳ được tổ chức 02 năm một lần do Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận tổ chức.

Chương trình sinh hoạt truyền thống tại Hội trại Áo trắng tỉnh Bình Thuận lần thữ IX/2013

 


 

Hội trại là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2015) nhằm tạo điều kiện cho tuổi trẻ học đường có những hoạt động ngoại khóa bổ ích nhằm nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện cho học sinh, sinh viên. Tham dự Hội trái Áo trắng lần này có sự tham gia của hơn 852 trại sinh là những cán bộ Đoàn – Hội, những đoàn viên giáo viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu trong hoạt động Đoàn – Hội và phong trào thanh niên trường học, trong đó có nhiều ĐVTN có thành tích xuất sắc trong học tập của 29 trường THPT, Cao đẳng, Đại học trong toàn tỉnh.

Đến với hội trại lần này các trại sinh sẽ được tham gia vào các chương trình bổ ích như: sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 65 năm Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam; Chương trình Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Bình Thuận và Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên trường học; thi tiểu phẩm tuyên truyền…, đặc biệt, tại Hội trại lần này các trại sinh còn có dịp thể hiện trình độ ngoại ngữ của mình qua phần thi viết Tiếng anh do Sở Giáo dục và Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức. Ngoài ra, các bạn trẻ còn được tham gia vào các hoạt động như: Thi ẩm thực, thi thời trang, thi trại đẹp, lửa trại, văn nghệ giao lưu, các trò chơi vận động…

Đây cũng là dịp nhằm phát hiện, bồi dưỡng những tài năng cán bộ Đoàn, Hội trong trường học, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh trong những năm tới.


Các tin khác