Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT giữa Công an và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên năm 2014

Sáng 26/12/2014, Công an– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT giữa Công an và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên năm 2014. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoài Trung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 của tỉnh; cùng dự có lãnh đạo các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn, các Phòng Công an tỉnh; lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và Thường trực các huyện, thị, thành Đoàn trong toàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2014, công tác phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT giữa Công an và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được thực hiện nghiêm túc, thu được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh thiếu niên trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả được duy trì và nhân rộng ở các cấp; việc tiếp cận, giáo dục cảm hóa, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến trong và sau thời gian cai nghiện được duy trì; Ban Chỉ đạo thực hiện NQLT 03 các cấp đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, đồng thời  tập trung đấu tranh, phòng chống hiệu quả với hoạt động của tội phạm ma túy. Kết quả, lượng Công an và Đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật và ký cam kết về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội cho 1200 lượt đoàn viên thanh niên; tổ chức trên 30 lớp tập huấn về Luật ATGT và ma túy; tổ chức cho 6000 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia ký cam kết không tàng trữ, không thử, không sử dụng các chất ma túy và chất kích thích; 616 buổi tuyên truyền về phòng chống ma túy cho hơn 8.400 lượt người tham gia; nhận giáo dục, cảm hóa các đối tượng đi cai nghiện; vận động 300 người nghiện cai nghiện bằng Methadone; tổ chức tuyên dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện NQLT03... Ngoài ra công tác phối hợp đấu tranh, tội phạm và tệ nạn ma túy cũng được triển khai chặt chẽ, quyết liệt; trong năm, đã phát hiện đấu tranh triệt phá 140 vụ tội phạm về ma túy, bắt giữ 329 đối tượng; khởi tố 140/182 bị can; thu giữ khoảng 148,6298 gam heroin, 43,91308 gam Methaphetamine, 1,056 kg cần sa khô, 607,7kg cây cần sa tươi và nhiều tang vật khác…

Tham luận tại Hội nghị, đại diện của 2 ngành Công an và ĐTN đến từ các địa phương trong tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa 2 ngành; các hoạt động triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo cụ thể, phù hợp, hiệu quả được đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành tích mà Ban chỉ đạo NQLT của các địa phương đã đạt được trong năm qua.Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, đồng chí cũng đưa nhiền hạn chế cần phải khắc phục, đó là: sự phối hợp giữa 2 ngành Công an và Đoàn Thanh niên trong triển khai thực hiện tại một số nơi chưa thường xuyên, chưa quyết liệt, tỷ lệ thanh niên tái nghiện vẫn còn ở mức cao; công tác triển khai NQLT còn nạng về hình thức, chưa đồng bộ tại một số địa phương; đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên còn hạn chế về kỹ năng tuyên truyền phòng chống ma túy; công tác tham mưu cho chính địa địa phương chưa được sự quan tâm đúng mức; việc đào tạo nghề cho các đối tượng thanh niên sau cai nghiện còn hạn chế…Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo NQLT ở các địa phương cần tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện, chú trọng đến nội dung và phương pháp tuyên truyền, làm tốt công tác giúp đỡ, cảm hóa thanh niên sau cai nghiện; phát huy tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo và tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện NQLT…Ngoài ra, các địa phương cần phải quan tâm đến việc xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác phòng chống ma túy; vận động nhân dân và đoàn viên thanh niên tích cực tham gia tố giác tội phạm, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

Dịp này, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo NQLT 03 của tỉnh đã tặng Bằng khen và giấy khen cho 34 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sác trong thực hiện NQLT 03 tại các địa phương, đơn vị.


*Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Đ/c Đại tá Phạm Thật – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Nguyễn Hoài Trung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện NQLT 03 của tỉnh
 báo cáo kết quả thực hiện NQLT tại Hội nghị


Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị
 

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT giữa Công an và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên năm 2014

Sáng 26/12/2014, Công an– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT giữa Công an và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên năm 2014. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoài Trung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 của tỉnh; cùng dự có lãnh đạo các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn, các Phòng Công an tỉnh; lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và Thường trực các huyện, thị, thành Đoàn trong toàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2014, công tác phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT giữa Công an và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được thực hiện nghiêm túc, thu được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh thiếu niên trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả được duy trì và nhân rộng ở các cấp; việc tiếp cận, giáo dục cảm hóa, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến trong và sau thời gian cai nghiện được duy trì; Ban Chỉ đạo thực hiện NQLT 03 các cấp đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, đồng thời  tập trung đấu tranh, phòng chống hiệu quả với hoạt động của tội phạm ma túy. Kết quả, lượng Công an và Đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật và ký cam kết về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội cho 1200 lượt đoàn viên thanh niên; tổ chức trên 30 lớp tập huấn về Luật ATGT và ma túy; tổ chức cho 6000 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia ký cam kết không tàng trữ, không thử, không sử dụng các chất ma túy và chất kích thích; 616 buổi tuyên truyền về phòng chống ma túy cho hơn 8.400 lượt người tham gia; nhận giáo dục, cảm hóa các đối tượng đi cai nghiện; vận động 300 người nghiện cai nghiện bằng Methadone; tổ chức tuyên dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện NQLT03... Ngoài ra công tác phối hợp đấu tranh, tội phạm và tệ nạn ma túy cũng được triển khai chặt chẽ, quyết liệt; trong năm, đã phát hiện đấu tranh triệt phá 140 vụ tội phạm về ma túy, bắt giữ 329 đối tượng; khởi tố 140/182 bị can; thu giữ khoảng 148,6298 gam heroin, 43,91308 gam Methaphetamine, 1,056 kg cần sa khô, 607,7kg cây cần sa tươi và nhiều tang vật khác…

Tham luận tại Hội nghị, đại diện của 2 ngành Công an và ĐTN đến từ các địa phương trong tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa 2 ngành; các hoạt động triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo cụ thể, phù hợp, hiệu quả được đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành tích mà Ban chỉ đạo NQLT của các địa phương đã đạt được trong năm qua.Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, đồng chí cũng đưa nhiền hạn chế cần phải khắc phục, đó là: sự phối hợp giữa 2 ngành Công an và Đoàn Thanh niên trong triển khai thực hiện tại một số nơi chưa thường xuyên, chưa quyết liệt, tỷ lệ thanh niên tái nghiện vẫn còn ở mức cao; công tác triển khai NQLT còn nạng về hình thức, chưa đồng bộ tại một số địa phương; đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên còn hạn chế về kỹ năng tuyên truyền phòng chống ma túy; công tác tham mưu cho chính địa địa phương chưa được sự quan tâm đúng mức; việc đào tạo nghề cho các đối tượng thanh niên sau cai nghiện còn hạn chế…Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo NQLT ở các địa phương cần tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện, chú trọng đến nội dung và phương pháp tuyên truyền, làm tốt công tác giúp đỡ, cảm hóa thanh niên sau cai nghiện; phát huy tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo và tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện NQLT…Ngoài ra, các địa phương cần phải quan tâm đến việc xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác phòng chống ma túy; vận động nhân dân và đoàn viên thanh niên tích cực tham gia tố giác tội phạm, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

Dịp này, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo NQLT 03 của tỉnh đã tặng Bằng khen và giấy khen cho 34 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sác trong thực hiện NQLT 03 tại các địa phương, đơn vị.


*Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Đ/c Đại tá Phạm Thật – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Nguyễn Hoài Trung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện NQLT 03 của tỉnh
 báo cáo kết quả thực hiện NQLT tại Hội nghị


Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị
 

 


Các tin khác