Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia đầy đủ, nghiêm túc, hoàn thành tốt các chương trình của Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019

 Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 vào chiều ngày 25/12/2014 tại Hội trường Tỉnh Đoàn.

Đ/c Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự Đại hội đã chia sẻ, trình bày với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy về những tâm tư nguyện vọng của mình trước thực trạng công tác thanh niện hiện nay tại các địa phương, đơn vị mà các đại biểu đang boăn khoăn trăn trở dự định sẽ trình bày trong các tổ thảo luận tại Đại hội; theo đó những ý kiến của các đại biểu phần lớn tập trung vào các vấn đề hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên; chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa, khu vui chơi giải trí cho thanh niên; quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của thanh niên từ đó đề ra các giải pháp để thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên tại các địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, tình trạng bỏ học trong các đối tượng thanh niên học sinh hiện nay còn phổ biến, vấn đề tảo hôn sớm trong thanh niên tại một số địa phương vẫn còn diễn ra; công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, định hướng thanh niên còn nhiều hạn chế, các phong trào của Hội chưa nhiều, chưa mang màu sắc đặc trưng của Hội…Ngoài các ý kiến chia sẻ, các đại biểu cũng đưa ra các đề xuất kiến nghị với Trung ương Hội về các chính sách hỗ trợ cho thanh niên, quan tâm đến vấn đề đào tạo nghề cho thanh niên nhất là thanh niên đặc thù các vùng nông thôn, vùng ven biển…

Chia sẻ với  Đoàn đại biểu tham dự Đại hội, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh các ý kiến của các đại biểu sẽ đóng góp vào các nội dung thảo luận tại Đại Hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc; tuy nhiên, đồng chí lưu ý việc góp ý vào các nội dung dự thảo cần phải cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương đáp ứng được các yêu cầu của thanh niên hiện nay; chú trọng đề xuất các giải pháp, cách làm hay trong việc thu hút, đoàn kết, tập hợp thanh niên; đề xuất các hình thức, biện pháp cụ thể về các chương trình đào tạo, hỗ trợ nghề cho thanh niên vùng nông thôn; các giải pháp để phát huy khả năng của thanh niên…


Quang cảnh Buổi làm việc
 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc là một sự kiện quan trọng của thanh niên cả nước; Đại hội được sự quan tâm, chỉ đạo rất lớn của Ban Bí thư, của Chính Phủ và các Bộ, ngành Trung ương; vì vậy, các đại biểu phải phát huy hết tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của mình, tham gia đầy đủ, nghiêm túc các nội dung của Đại hội để cùng với đại biểu các tỉnh góp phần hoàn thành tốt chương trình của Đại hội. Sau Đại hội, các đại biểu phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung Nghị quyết của Đại hội, mang “tinh thần” của Đại hội vào các phong trào, các hoạt động của Hội tại các địa phương, đơn vị góp phần thực hiện tốt các nội dung, chương trình mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia đầy đủ, nghiêm túc, hoàn thành tốt các chương trình của Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019

 Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 vào chiều ngày 25/12/2014 tại Hội trường Tỉnh Đoàn.

Đ/c Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự Đại hội đã chia sẻ, trình bày với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy về những tâm tư nguyện vọng của mình trước thực trạng công tác thanh niện hiện nay tại các địa phương, đơn vị mà các đại biểu đang boăn khoăn trăn trở dự định sẽ trình bày trong các tổ thảo luận tại Đại hội; theo đó những ý kiến của các đại biểu phần lớn tập trung vào các vấn đề hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên; chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa, khu vui chơi giải trí cho thanh niên; quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của thanh niên từ đó đề ra các giải pháp để thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên tại các địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, tình trạng bỏ học trong các đối tượng thanh niên học sinh hiện nay còn phổ biến, vấn đề tảo hôn sớm trong thanh niên tại một số địa phương vẫn còn diễn ra; công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, định hướng thanh niên còn nhiều hạn chế, các phong trào của Hội chưa nhiều, chưa mang màu sắc đặc trưng của Hội…Ngoài các ý kiến chia sẻ, các đại biểu cũng đưa ra các đề xuất kiến nghị với Trung ương Hội về các chính sách hỗ trợ cho thanh niên, quan tâm đến vấn đề đào tạo nghề cho thanh niên nhất là thanh niên đặc thù các vùng nông thôn, vùng ven biển…

Chia sẻ với  Đoàn đại biểu tham dự Đại hội, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh các ý kiến của các đại biểu sẽ đóng góp vào các nội dung thảo luận tại Đại Hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc; tuy nhiên, đồng chí lưu ý việc góp ý vào các nội dung dự thảo cần phải cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương đáp ứng được các yêu cầu của thanh niên hiện nay; chú trọng đề xuất các giải pháp, cách làm hay trong việc thu hút, đoàn kết, tập hợp thanh niên; đề xuất các hình thức, biện pháp cụ thể về các chương trình đào tạo, hỗ trợ nghề cho thanh niên vùng nông thôn; các giải pháp để phát huy khả năng của thanh niên…


Quang cảnh Buổi làm việc
 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc là một sự kiện quan trọng của thanh niên cả nước; Đại hội được sự quan tâm, chỉ đạo rất lớn của Ban Bí thư, của Chính Phủ và các Bộ, ngành Trung ương; vì vậy, các đại biểu phải phát huy hết tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của mình, tham gia đầy đủ, nghiêm túc các nội dung của Đại hội để cùng với đại biểu các tỉnh góp phần hoàn thành tốt chương trình của Đại hội. Sau Đại hội, các đại biểu phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung Nghị quyết của Đại hội, mang “tinh thần” của Đại hội vào các phong trào, các hoạt động của Hội tại các địa phương, đơn vị góp phần thực hiện tốt các nội dung, chương trình mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.


Các tin khác