Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn khối Doanh nghiệp: Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014

Sáng ngày 20/12/2014 tại Khách sạn Bình Minh, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và Năm thanh niên tình nguyện 2014 nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế từ đó xây dựng chương trình công tác năm 2015. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Vân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Về phía Tỉnh Đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Nghi – UVBTV– Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn.

Trong năm, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của Cấp uỷ, Lãnh đạo các đơn vị, sự nổ lực của cán bộ, ĐVTN từ Đoàn Khối đến các cơ sở Đoàn. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã đạt được một số kết quả. Các hoạt động: phong trào ”xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và ”đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Trong năm, các cấp bộ Đoàn trong Khối đã thực hiện 56 công trình, phần việc thanh niên; riêng Đoàn Khối đã thực hiện 01 công trình thanh niên vì thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và một số hoạt động khác. Đoàn Khối thành lập mới 05 tổ chức Đoàn, kết nạp 150 đoàn viên; song công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng cũng được thực hiện trong năm 2014: giới thiệu 208 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đã có 86 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với những kết quả đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tặng giấy khen cho 35 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014.

Bên cạnh đánh giá hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014, tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Khối cũng đã tổng kết 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện (2000 – 2014); khen thưởng cho 07 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2015, Đoàn Khối Doanh nghiệp tiếp tục triển khai phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu đến các cơ sở Đoàn kịp thời và chỉ đạo tổ chức thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu, 07 nhiệm vụ và giải pháp./.
 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Đoàn khối Doanh nghiệp: Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014

Sáng ngày 20/12/2014 tại Khách sạn Bình Minh, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và Năm thanh niên tình nguyện 2014 nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế từ đó xây dựng chương trình công tác năm 2015. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Vân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Về phía Tỉnh Đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Nghi – UVBTV– Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn.

Trong năm, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của Cấp uỷ, Lãnh đạo các đơn vị, sự nổ lực của cán bộ, ĐVTN từ Đoàn Khối đến các cơ sở Đoàn. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã đạt được một số kết quả. Các hoạt động: phong trào ”xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và ”đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Trong năm, các cấp bộ Đoàn trong Khối đã thực hiện 56 công trình, phần việc thanh niên; riêng Đoàn Khối đã thực hiện 01 công trình thanh niên vì thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và một số hoạt động khác. Đoàn Khối thành lập mới 05 tổ chức Đoàn, kết nạp 150 đoàn viên; song công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng cũng được thực hiện trong năm 2014: giới thiệu 208 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đã có 86 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với những kết quả đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tặng giấy khen cho 35 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014.

Bên cạnh đánh giá hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014, tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Khối cũng đã tổng kết 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện (2000 – 2014); khen thưởng cho 07 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2015, Đoàn Khối Doanh nghiệp tiếp tục triển khai phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu đến các cơ sở Đoàn kịp thời và chỉ đạo tổ chức thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu, 07 nhiệm vụ và giải pháp./.
 


Các tin khác