Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận được nâng cấp trở thành Đoàn trực thuộc tương đương cấp huyện.

Sáng nay 12/12/2014, tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Chương trình tiếp nhận Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Tham dự Chương trình có đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Giám hiệu, Cấp ủy chi bộ nhà trường và tập thể Ban chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận.

Đ/c Tiêu Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn trao Quyết định tiếp nhận Đoàn trường Cao đẳng nghề Bình Thuận cho Bí thư Đoàn trường


Đoàn Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận tiền thân là Đoàn cơ sở Trường Trung cấp nghề Bình Thuận là cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận với tổng số đoàn viên hiện có là 723 đoàn viên, trong đó có 351 đoàn viên nữ, Đoàn Trường hiện có 37 chi đoàn trực thuộc; trải qua quá trình rèn luyện và phát triển, Đoàn Trường đã từng bước hoàn thiện, khẳng định vai trò chủ đạo trong việc chăm lo, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, tích cực triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao; tham gia nhiệt tình các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ủng hộ các phong trào từ thiện xã hội do Trường và Đoàn cấp trên phát động.


Ký bàn giao và tiếp nhận Đoàn trường giữa Đoàn khối các cơ quan Tỉnh và Tỉnh Đoàn

Tại chương trình, đồng chí Võ Duy Dương, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh đại diện đơn vị chuyển giao đã đánh giá cao, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên của Trường vào thành tích chung trong công tác xây dựng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đơn vị cũng như nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh niên của Đoàn khối trong thời gian qua với nhiều kết quả đáng khích lệ; các hoạt động chung của Đoàn khối, Đoàn Trường luôn tham gia đầy đủ, năng nổ và nhiệt tình, điển hình như: các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an xinh xã hội; tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao…; đồng chí cũng mong muốn sau khi được nâng cấp trở thành Đoàn trực thuộc của Tỉnh Đoàn, tập thể Ban Chấp hành Đoàn trường tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, hoạt động mạnh mẽ hơn, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của tổ chức Đoàn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã vui mừng nhận thấy sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban Chấp hành Đoàn Trường trong thời gian qua; tổ chức Đoàn Trường ngày một phát triển cả về số lượng và chất lượng, các phong trào cách mạng của Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu xứng đáng là hạt nhân của tổ chức Đoàn cấp tỉnh; đồng chí cũng hy vọng rằng, sau khi nâng cấp, Đoàn Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ mà cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường giao; thực hiện tốt việc chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang làm việc và học tập tại Trường; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên, đóng góp xứng đáng vào phong trào chung của tỉnh nhà.

Sau khi tiếp nhận, Đoàn trường Cao đẳng nghề Bình Thuận sẽ là Đoàn trực thuộc tương đương cấp huyện của Tỉnh Đoàn, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp về mặt tổ chức Đoàn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kể từ ngày 12/12/2014.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Đoàn trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận được nâng cấp trở thành Đoàn trực thuộc tương đương cấp huyện.

Sáng nay 12/12/2014, tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Chương trình tiếp nhận Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Tham dự Chương trình có đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Giám hiệu, Cấp ủy chi bộ nhà trường và tập thể Ban chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận.

Đ/c Tiêu Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn trao Quyết định tiếp nhận Đoàn trường Cao đẳng nghề Bình Thuận cho Bí thư Đoàn trường


Đoàn Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận tiền thân là Đoàn cơ sở Trường Trung cấp nghề Bình Thuận là cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận với tổng số đoàn viên hiện có là 723 đoàn viên, trong đó có 351 đoàn viên nữ, Đoàn Trường hiện có 37 chi đoàn trực thuộc; trải qua quá trình rèn luyện và phát triển, Đoàn Trường đã từng bước hoàn thiện, khẳng định vai trò chủ đạo trong việc chăm lo, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, tích cực triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao; tham gia nhiệt tình các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ủng hộ các phong trào từ thiện xã hội do Trường và Đoàn cấp trên phát động.


Ký bàn giao và tiếp nhận Đoàn trường giữa Đoàn khối các cơ quan Tỉnh và Tỉnh Đoàn

Tại chương trình, đồng chí Võ Duy Dương, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh đại diện đơn vị chuyển giao đã đánh giá cao, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên của Trường vào thành tích chung trong công tác xây dựng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đơn vị cũng như nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh niên của Đoàn khối trong thời gian qua với nhiều kết quả đáng khích lệ; các hoạt động chung của Đoàn khối, Đoàn Trường luôn tham gia đầy đủ, năng nổ và nhiệt tình, điển hình như: các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an xinh xã hội; tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao…; đồng chí cũng mong muốn sau khi được nâng cấp trở thành Đoàn trực thuộc của Tỉnh Đoàn, tập thể Ban Chấp hành Đoàn trường tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, hoạt động mạnh mẽ hơn, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của tổ chức Đoàn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã vui mừng nhận thấy sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban Chấp hành Đoàn Trường trong thời gian qua; tổ chức Đoàn Trường ngày một phát triển cả về số lượng và chất lượng, các phong trào cách mạng của Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu xứng đáng là hạt nhân của tổ chức Đoàn cấp tỉnh; đồng chí cũng hy vọng rằng, sau khi nâng cấp, Đoàn Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ mà cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường giao; thực hiện tốt việc chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang làm việc và học tập tại Trường; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên, đóng góp xứng đáng vào phong trào chung của tỉnh nhà.

Sau khi tiếp nhận, Đoàn trường Cao đẳng nghề Bình Thuận sẽ là Đoàn trực thuộc tương đương cấp huyện của Tỉnh Đoàn, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp về mặt tổ chức Đoàn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kể từ ngày 12/12/2014.


Các tin khác