Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Cơ sở Đoàn “đổi mới, sáng tạo, thích ứng” trong tình hình mới.

“Đổi mới - Sáng tạo - Thích ứng” trong điều kiện, tình hình mới là yêu cầu  mà Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đặt ra và định hướng các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai các mặt công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Cơ sở Đoàn “đổi mới, sáng tạo, thích ứng” trong tình hình mới.

Từ thực tiễn công tác, việc triển khai mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” của các cơ sở Đoàn trực thuộc Công an tỉnh trong năm 2021 được gắn với yêu cầu phải “Đổi mới, sáng tạo, thích ứng”.

Bước vào chiến dịch Hành quân xanh năm 2021 cũng là thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại tỉnh ta, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong đó có các cấp bộ Đoàn Công an tỉnh là phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thực hiện “nhiệm vụ kép” đẩy lùi dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh, trật tự trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh. Các chỉ tiêu, nội dung của chiến dịch đề ra phải có phương án phù hợp với yêu cầu đảm bảo phòng, chống dịch. Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã định hướng Ban chấp hành cơ sở Đoàn trực thuộc phải chủ động Đổi mới, sáng tạo, thích ứng” giải quyết 03 nhiệm vụ: tuyên truyền phòng, chống dịch; xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đẩy lùi dịch bệnh và tiếp tục triển khai phong trào Đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu và hỗ trợ nhân dân địa bàn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 .

Chủ động trong công tác quản lý, nắm tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên.

Các hoạt động sinh hoạt trực tiếp được tạm dừng thay bằng các hình thức sinh hoạt trực tuyến, kết nối tổ, nhóm; từ đó tổ chức Đoàn chủ động thường xuyên tuyên truyền thông điệp “5K” và chuyển tải các thông tin từ Ban chỉ đạo của Công an tỉnh để đoàn viên chủ động nắm bắt, tự phòng và thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao; việc quản lý đoàn viên trong công tác phòng chống dịch cũng được thuận tiện. Các giải pháp trao đổi tình hình giữa Đoàn Công an tỉnh và cơ sở được liên tục đảm bảo; do vậy  thông tin kịp thời cho đoàn viên các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt 100% các cơ sở đoàn vẫn tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm, ôn lại truyền thống và giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên.

 

          Chủ động trong các hoạt động đồng hành

Tăng cường triển khai các hoạt động đồng hành với cán bộ chiến sỹ tuyến đầu thông qua các chương trình: gửi lời động viên, cảm ơn tới lực lượng tuyến đầu, chia sẻ các câu chuyện ý nghĩa, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 như “Cảm ơn Việt Nam”, “Ngàn lời yêu thương gửi trao tuyến đầu chống dịch”... Các cấp bộ Đoàn đã chủ động tổ chức các mô hình “Cắt tóc miễn phí”, “Kính chắn giọt bắn”,“Ly cà phê đồng hành”, “Chia sẻ suất ăn khuya nơi tuyến đầu”, “Sức khỏe tốt, bảo vệ chốt” có ý nghĩa thiết thực. Công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được các cấp bộ Đoàn triển khai kịp thời, góp phần động viên đoàn viên Công an nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Chủ động trong hoạt động phong trào theo hướng thiết thực

Công tác tuyên truyền qua mạng xã hội, các phương tiện truyền thông được các cấp bộ Đoàn chú trọng nhằm truyền tải thông tin nhanh chóng, rộng rãi trong đoàn viên thanh niên và nhân dân. Hệ thống fanpage của Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã liên tục cập nhật tin tức liên quan tới dịch Covid-19; xây dựng các chuyên mục về phòng, chống dịch Covid-19. Các hoạt động xã hội tình nguyện của cơ sở Đoàn được phát huy với 105 đợt hoạt động hỗ trợ lực lượng tuyến đầu với giá trị nguồn lực (vật tư y tế và nhu yếu phẩm) là 1,685 tỷ đồng; 97 đợt hoạt động hỗ trợ nhân dân địa bàn có dịch (59.119 người tại 107 địa bàn) với giá trị nguồn lực (vật tư y tế và nhu yếu phẩm) là 2,727 tỷ đồng. Nhiều mô hình được lan tỏa: mô hình “Hát cho cộng đồng, hát để sẻ chia”, “Chuyến xe nghĩa tình”, “Chiến sỹ Công an chung tay đánh bay Covid”, "Áo xanh ra đồng - Chung lòng chống dịch", "Kết nối nông sản - san sẻ yêu thương - vượt qua đại dịch"

Thông qua việc triển khai đó, hoạt động phong trào tại cơ sở đảm bảo thích ứng và hiệu quả thiết thực hơn, gắn với nhu cầu lợi ích chính đáng của đoàn viên, đồng thời giải quyết nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, thể hiện tinh thần xung kích của đoàn viên.

 


Các tin khác

  

Text/HTML

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN