Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hàm Thuận Nam: tổ chức nhiều hoạt động khuyến khích, hỗ trợ thanh niên công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ

Nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên công nhân, lao động trẻ trong lao động sản xuất và tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển.

Công tác giáo dục, nâng cao trình độ học vấn cho thanh niên được Ban Thường vụ Huyện đoàn quan tâm, triển khai sâu rộng với các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ công chức, viên chức trẻ được tham gia học tập, tập huấn do các cấp tổ chức, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng, bản lĩnh chính trị nhằm xây dựng, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, Huyện đoàn đã quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện đề các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia đào tạo các lớp lý luận chính trị, tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác chuyên môn. Việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung chủ đạo, xuyên suốt trong công tác giáo dục của Đoàn gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  (khóa XII) được các cấp bộ Đoàn quan tâm, thực hiện thường xuyên, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

 Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phối hợp với cấp ủy địa phương, đơn vị, tạo điều kiện cho 05 đồng chí là cán bộ Đoàn các cấp được cử đi đào tạo các lớp về kiến thức lý luận chính trị, trong đó, có 06 đồng chí tham gia lớp Trung cấp Lý luận Chính trị do Trường chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức, 01 đồng chí tham gia lớp Cao cấp Lý luận chính trị tại Học viện Thành phố Hồ Chí Minh …Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức các lớp tập huấn công tác Đội và phong trào thiếu nhi cho các anh chị là GV, TPT Đội các trường học, các anh, chị là cán bộ Đội tại địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp chọn cử 05 đồng chí cán bộ Đội tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn về công tác đội nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng và thành phố Cần Thơ và 15 đồng chí giáo viên TPT Đội tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đội tại tỉnh do Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức.

Với những kết quả đạt được trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục đẩy mạnh phối hợp cùng cac ngành tạo điều kiện, khuyến khích để cán bộ công chức, viên chức trẻ được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

 


Các tin khác

  

Text/HTML

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN