Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tuổi trẻ Hàm Thuận Nam: thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hóa tại các xã xây dựng nông thôn mới

Xác định việc tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là nhiệm vụ thường xuyên nên Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tập trung thực hiện và chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện phù hợp với mỗi địa phương, các câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao của thanh niên được thành lập và duy trì.

Năm 2021, xã Hàm Thạnh đăng ký về đích nông thôn mới, ngoài các hoạt động được triển khai trong Đề án “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” như trồng cây xanh, hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện tuyến đường hoa, xây dựng tổ chức Đoàn hoạt động hiệu quả...; Ban Thường vụ Huyện đoàn còn chỉ đạo Xã đoàn quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên thanh niên và Nhân dân trong xã. Đến nay, Xã đoàn Hàm Thạnh luôn duy trì Câu lạc bộ văn nghệ phục vụ các sự kiện chính trị tại địa phương như Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc...

Bên cạnh đó, hoạt động thể thao cũng được quan tâm, trong năm 2021, để chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2021), giải phòng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) tạo mối gắn kết giữa thanh niên trong địa phương góp phần thu hút thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội; Ban Thường vụ Huyện đoàn đã giao cho Xã đoàn Hàm Thạnh tổ chức giải bóng chuyền toàn xã thu hút khá đông thanh niên tham gia.

Có thể thấy rằng, việc tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại các xã xây dựng nông thôn mới không chỉ tạo các phong trào để xã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới mà còn góp phần duy trì các giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết tình làng gõ xóm trong mỗi người dân


Các tin khác

  

Text/HTML

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN