Tải tài liệu

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tác giả
1

Đề cương tuyên truyền tháng 9/2023

9/18/2023 9:33:12 AM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
2

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9 NĂM 2023

9/5/2023 11:14:25 AM Tỉnh đoàn Bình Thuận
3

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 8 NĂM 2023

7/31/2023 4:12:25 PM Thiên Bảo
4

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 7 NĂM 2023

7/4/2023 7:29:11 PM Thiên Bảo
5

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6 NĂM 2023

5/30/2023 10:27:09 AM Thiên Bảo
6

Định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2023

4/3/2023 3:25:53 PM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
7

BẢN TIN TUỔI TRẺ ONLINE THÁNG 3 NĂM 2023

4/1/2023 5:40:57 PM Thiên Bảo
8

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4 NĂM 2023

3/28/2023 4:38:57 PM Thiên Bảo
9

Bản Tin Tuổi Trẻ Online tháng 02 năm 2023

3/6/2023 7:18:30 AM Thiên Bảo
10

Đề cương tuyên truyền

3/1/2023 5:23:49 PM Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
11

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3 NĂM 2023

2/27/2023 2:43:51 PM Thiên Bảo
12

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3 NĂM 2023

2/27/2023 2:43:51 PM Thiên Bảo
13

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023

1/30/2023 10:28:06 AM
14

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 02 NĂM 2023

1/30/2023 8:07:35 AM Thiên Bảo
15

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 01 NĂM 2023

12/30/2022 3:58:57 PM Thiên Bảo
16

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025

10/20/2022 11:22:49 AM
17

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2022

10/19/2022 9:36:13 AM
18

danh mục tài liệu thi tuyển công chức năm 2022

4/11/2022 8:11:30 PM
19

Cuộc thi sáng tác video clip tuyên truyền: Thanh niên Bình Thuận với văn hóa giao thông

12/7/2021 10:15:38 AM Ban Xây dựng Đoàn
20

Cuộc thi trực tuyến "Thanh niên với văn hóa giao thông" năm 2021

11/16/2021 8:24:51 AM Ban Xây dựng Đoàn
21

Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

10/5/2021 8:59:24 AM
22

Thông tin tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021

9/20/2021 4:55:36 PM Ban Xây dựng Đoàn
23

Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh đ/c Lê Đức Thọ (10/10/1911 – 10/10/2021)

9/20/2021 10:35:18 AM Ban Xây dựng Đoàn
24

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

9/13/2021 5:00:40 PM Ban Xây dựng Đoàn
25

Thể lệ Cuộc thi *** Số: -CV/TĐTN-XDĐ “V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

9/9/2021 11:02:02 AM Ban Xây dựng Đoàn
26

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2021)

9/6/2021 10:50:37 PM Ban Xây dựng Đoàn
27

Thể lệ cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông và thi trắc nghiệm trực tuyến “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển”

8/30/2021 11:49:37 AM
28

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Thiết kế chương trình nâng cao chất lượng Liên hoan Bí thư chi đoàn, thôn, khu phố”

8/26/2021 9:42:28 AM Ban Xây dựng Đoàn
29

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 12/2021

8/24/2021 4:25:23 PM Ban Xây dựng Đoàn
30

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 11/2021

8/24/2021 4:24:55 PM Ban Xây dựng Đoàn
31

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 10/2021

8/24/2021 4:24:34 PM Ban Xây dựng Đoàn
32

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 9/2021

8/24/2021 4:24:13 PM Ban Xây dựng Đoàn
33

Cuộc thi “Thiết kế chương trình nâng cao chất lượng Liên hoan Bí thư chi đoàn, thôn, khu phố”

8/24/2021 11:25:22 AM Ban Xây dựng Đoàn
34

Đề cương tuyên truyền “Ngày Hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2021

8/11/2021 9:07:45 AM Ban Xây dựng Đoàn
35

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

7/23/2021 2:21:20 PM Ban Xây dựng Đoàn
36

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần

7/23/2021 2:20:00 PM Ban Xây dựng Đoàn
37

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo

7/23/2021 2:18:48 PM Ban Xây dựng Đoàn
38

Cuộc thi ảnh "Chạm yêu thương"

7/21/2021 3:09:41 PM Ban Xây dựng Đoàn
39

Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân”

7/20/2021 5:07:32 PM Ban Xây dựng Đoàn
40

Thể lệ cuộc thi Sắc xanh tình nguyện

6/21/2021 10:49:43 AM Ban Xây dựng Đoàn
41

Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước" (05/6/1911 - 05/6/2021)

6/4/2021 4:42:06 PM Ban Xây dựng Đoàn
42

Hướng dẫn tham gia chương trình "Thank you, Vietnam!"

6/1/2021 2:29:08 PM Ban Xây dựng Đoàn
43

Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào học sinh 3 rèn luyện, giai đoạn 2018 - 2020

5/25/2021 4:42:28 PM Ban Thanh thiếu nhi trường học
44

Hướng dẫn tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu sinh viên 5 tốt và tập thể sinh viên 5 tốt

5/25/2021 4:36:26 PM Ban Thanh thiếu nhi trường học
45

Hướng dẫn triển khai phong trào học sinh 3 tốt giai đoạn 2018 - 2022

5/25/2021 4:30:57 PM Ban Thanh thiếu nhi trường học
46

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 8/2021

5/24/2021 3:44:12 PM Ban Xây dựng Đoàn
47

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 7/2021

5/24/2021 3:43:35 PM Ban Xây dựng Đoàn
48

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 6/2021

5/24/2021 3:42:54 PM Ban Xây dựng Đoàn
49

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Hệ thống quản lý khai báo y tế - QR CODE

5/18/2021 10:41:57 AM Ban Xây dựng Đoàn
50

Thể lệ Giải báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

5/11/2021 10:23:25 AM Ban Xây dựng Đoàn
51

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV

5/10/2021 5:24:52 PM Ban Xây dựng Đoàn
52

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

5/10/2021 5:22:55 PM Ban Xây dựng Đoàn
53

Thư ngỏ phối hợp công tác tuyên truyền thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân của Bộ Công an

5/10/2021 9:04:42 AM Ban Xây dựng Đoàn
54

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021) gắn với kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2021)

5/7/2021 10:39:50 AM Ban Xây dựng Đoàn
55

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 5/2021

4/28/2021 3:07:49 PM Ban Xây dựng Đoàn
56

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 4/2021

4/28/2021 3:07:19 PM Ban Xây dựng Đoàn
57

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 3/2021

4/28/2021 3:04:32 PM Ban Xây dựng Đoàn
58

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 2/2021

4/28/2021 3:03:49 PM Ban Xây dựng Đoàn
59

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 1/2021

4/28/2021 3:01:42 PM Ban Xây dựng Đoàn