Tải tài liệu

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tác giả
1

Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

10/5/2021 8:59:24 AM
2

Thông tin tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021

9/20/2021 4:55:36 PM Ban Xây dựng Đoàn
3

Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh đ/c Lê Đức Thọ (10/10/1911 – 10/10/2021)

9/20/2021 10:35:18 AM Ban Xây dựng Đoàn
4

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

9/13/2021 5:00:40 PM Ban Xây dựng Đoàn
5

Thể lệ Cuộc thi *** Số: -CV/TĐTN-XDĐ “V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

9/9/2021 11:02:02 AM Ban Xây dựng Đoàn
6

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2021)

9/6/2021 10:50:37 PM Ban Xây dựng Đoàn
7

Thể lệ cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông và thi trắc nghiệm trực tuyến “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển”

8/30/2021 11:49:37 AM
8

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Thiết kế chương trình nâng cao chất lượng Liên hoan Bí thư chi đoàn, thôn, khu phố”

8/26/2021 9:42:28 AM Ban Xây dựng Đoàn
9

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 12/2021

8/24/2021 4:25:23 PM Ban Xây dựng Đoàn
10

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 11/2021

8/24/2021 4:24:55 PM Ban Xây dựng Đoàn
11

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 10/2021

8/24/2021 4:24:34 PM Ban Xây dựng Đoàn
12

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 9/2021

8/24/2021 4:24:13 PM Ban Xây dựng Đoàn
13

Cuộc thi “Thiết kế chương trình nâng cao chất lượng Liên hoan Bí thư chi đoàn, thôn, khu phố”

8/24/2021 11:25:22 AM Ban Xây dựng Đoàn
14

Đề cương tuyên truyền “Ngày Hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2021

8/11/2021 9:07:45 AM Ban Xây dựng Đoàn
15

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

7/23/2021 2:21:20 PM Ban Xây dựng Đoàn
16

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần

7/23/2021 2:20:00 PM Ban Xây dựng Đoàn
17

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo

7/23/2021 2:18:48 PM Ban Xây dựng Đoàn
18

Cuộc thi ảnh "Chạm yêu thương"

7/21/2021 3:09:41 PM Ban Xây dựng Đoàn
19

Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân”

7/20/2021 5:07:32 PM Ban Xây dựng Đoàn
20

Thể lệ cuộc thi Sắc xanh tình nguyện

6/21/2021 10:49:43 AM Ban Xây dựng Đoàn
21

Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước" (05/6/1911 - 05/6/2021)

6/4/2021 4:42:06 PM Ban Xây dựng Đoàn
22

Hướng dẫn tham gia chương trình "Thank you, Vietnam!"

6/1/2021 2:29:08 PM Ban Xây dựng Đoàn
23

Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào học sinh 3 rèn luyện, giai đoạn 2018 - 2020

5/25/2021 4:42:28 PM Ban Thanh thiếu nhi trường học
24

Hướng dẫn tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu sinh viên 5 tốt và tập thể sinh viên 5 tốt

5/25/2021 4:36:26 PM Ban Thanh thiếu nhi trường học
25

Hướng dẫn triển khai phong trào học sinh 3 tốt giai đoạn 2018 - 2022

5/25/2021 4:30:57 PM Ban Thanh thiếu nhi trường học
26

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 8/2021

5/24/2021 3:44:12 PM Ban Xây dựng Đoàn
27

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 7/2021

5/24/2021 3:43:35 PM Ban Xây dựng Đoàn
28

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 6/2021

5/24/2021 3:42:54 PM Ban Xây dựng Đoàn
29

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Hệ thống quản lý khai báo y tế - QR CODE

5/18/2021 10:41:57 AM Ban Xây dựng Đoàn
30

Thể lệ Giải báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

5/11/2021 10:23:25 AM Ban Xây dựng Đoàn
31

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV

5/10/2021 5:24:52 PM Ban Xây dựng Đoàn
32

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

5/10/2021 5:22:55 PM Ban Xây dựng Đoàn
33

Thư ngỏ phối hợp công tác tuyên truyền thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân của Bộ Công an

5/10/2021 9:04:42 AM Ban Xây dựng Đoàn
34

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021) gắn với kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2021)

5/7/2021 10:39:50 AM Ban Xây dựng Đoàn
35

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 5/2021

4/28/2021 3:07:49 PM Ban Xây dựng Đoàn
36

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 4/2021

4/28/2021 3:07:19 PM Ban Xây dựng Đoàn
37

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 3/2021

4/28/2021 3:04:32 PM Ban Xây dựng Đoàn
38

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 2/2021

4/28/2021 3:03:49 PM Ban Xây dựng Đoàn
39

Sinh hoạt Chi đoàn tháng 1/2021

4/28/2021 3:01:42 PM Ban Xây dựng Đoàn