TIN HOẠT ĐỘNG

Đại biểu thiếu nhi tỉnh Bình thuận thảo luận các vấn đề "nóng" liên quan đến trẻ em

Chiều 9/9, Đại biểu thiếu nhi tỉnh Bình Thuận của Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất, năm 2023 đã tham gia thảo luận về hai chủ đề “Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” và “Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em”.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu đã nêu ra thực trang, nguyên nhân và giải pháp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cũng như trang bị kiến thức, kỹ năng để bảo vệ trẻ em cũng như để các em có thể tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng; phòng, tránh bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích.

 


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ