TIN HOẠT ĐỘNG

Chương trình "Ngày hội chuyển đổi số" năm 2023

Thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” và xuất phát từ tình hình thực tế, trong khuôn khổ Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2023, ngày 28/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp tổ chức chương trình "Ngày hội chuyển đổi số" năm 2023 tại trường THPT Đức Tân, Thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân.

Tại ngày hội, Ban Tổ chức đã triển khai các hoạt động: Hướng dẫn cài đặt mã định danh điện tử (VNeID), giải quyết thủ tục hành chính; giới thiệu các ứng dụng mới về chuyển đổi số trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp; trải nghiệm các công nghệ, ứng dụng trong chuyển đổi số hiện nay.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số; từ đó, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân về vai trò quan trọng, tính cấp thiết của chuyển đổi số, góp phần hình thành công dân số tương lai.

Thông qua Ngày hội chuyển đổi số, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn bày tỏ niềm tin tưởng đối với lực lượng tuổi trẻ trong toàn tỉnh sẽ là lực lượng xung kích, trách nhiệm, phát huy tinh thần sáng tạo trong thực hiện các phong trào, hoạt động chuyển đổi số. Mỗi đoàn viên, thanh niên là một hạt nhân tuyên truyền hiệu quả trong xã hội, góp phần tích cực trong việc thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số.


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ