TIN HOẠT ĐỘNG

Tập huấn nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên

Thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, trong khuôn khổ Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2023, ngày 28/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực số cho hơn 150 bạn đoàn viên thanh niên tại địa bàn huyện Hàm Tân.

Trong khuôn khổ buổi tập huấn, đoàn viên, thanh niên đã đặt những câu hỏi, vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, nhất là phục vụ cho công tác quản lý tổ chức đoàn, đoàn viên; định hướng; khởi nghiệp sáng tạo trên môi trường công nghệ, internet; ứng dụng số cho một số lĩnh vực kinh tế thế mạnh của Bình Thuận; thanh niên cần làm gì để nâng cao an toàn thông tin…. Báo cáo viên đã lần lượt trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc về chuyển đổi số và các giải pháp tháo gỡ về chuyển đổi số cho các bạn đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tư vấn cho các bạn về ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm, tiện ích và khai thác hiệu quả mạng xã hội.

Nhân dịp khởi động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, Thường trực Tỉnh đoàn kêu gọi các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đẩy mạnh việc nghiên cứu, tìm hiểu về cách mạng công nghiệp 4.0; chiến lược chuyển đổi số quốc gia và chương trình chuyển đổi số của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; đổi mới tư duy, phát huy tính sáng tạo trong tổ chức các hoạt động đoàn; nghiên cứu, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, triển khai một cách hiệu quả các ứng dụng, phần mềm chuyên ngành công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của tuổi trẻ, đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại.

Thông qua các nội dung của buổi tập huấn, đoàn viên, thanh niên đã được phổ biến, thông tin về chiến lược chuyển đổi số quốc gia; tính cấp thiết của việc ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Báo cáo viên đã nêu ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số và vai trò trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò của tuổi trẻ, trở thành động lực quan trọng đóng góp cho quá trình chuyển đổi số.


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ