TIN HOẠT ĐỘNG

Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức thông tin thời sự tình hình thế giới, khu vực và quan hệ Việt Nam với các nước

Ngày 25/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Giám hiệu trường Chính trị tỉnh tổ chức Chương trình thông tin thời sự với Chuyên đề tình hình thế giới, khu vực và quan hệ Việt Nam cho 121 cán bộ đoàn cấp xã trên toàn tỉnh.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cung cấp cho các đồng chí cán bộ đoàn những thông tin về tình hình chính trị - kinh tế thế giới hiện nay, sự ảnh hưởng, tác động đến Việt Nam; những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước ta.

Qua chương trình nhằm giúp các đồng chí cán bộ đoàn của tỉnh nhận thức đầy đủ, chính xác, khách quan về tình hình thế giới và khu vực, nhất là sự điều chỉnh và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cán bộ đoàn sẽ được rèn luyện, nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá tác động của cục diện kinh tế - chính trị thế giới đến công tác xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của nước ta, có thái độ coi trọng tác động của tình hình kinh tế - chính trị thế giới đến Việt Nam từ đó trong thực hiện các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên sẽ chủ động, sáng tạo tham mưu các giải pháp thích ứng trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu sắc.

 


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ