TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn giới thiệu bộ ấn phẩm infographic kế hoạch tuyên truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 - "Bình Thuận - Hội tụ xanh"

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục góp phần hình thành ý thức, thái độ, hành vi thân thiện với môi trường, văn minh đô thị, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với tổ chức tốt Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trân trọng giới thiệu đến các đồng chí cán bộ Đoàn, các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi bộ ấn phẩm infographic kế hoạch tuyên truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 - "Bình Thuận - Hội tụ xanh".

Bộ ấn phẩm sẽ là tài liệu bổ ích nhằm triển khai các nội dung và hình thức  tuyên truyền một cách phong phú, đa  dạng có sức thuyết phục, lan tỏa, tạo ấn tượng sâu sắc, phù hợp với các đối tượng trên toàn tỉnh.


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ