TIN HOẠT ĐỘNG

Cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 25/11/2022, tại phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy Bình Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với cán bộ Đoàn chuyên trách.

Đồng chí Trương Minh Quang – Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại Hội nghị

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Minh Quang – Bí thư Tỉnh Đoàn; đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh Đoàn; đồng chí Trần Thị Hòa Xuân – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh; các đồng chí Trưởng, Phó các ban, Văn phòng và cán bộ Đoàn chuyên trách.

Đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh Đoàn phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Thị Hòa Xuân – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách đã được học tập các nội dung Nghị quyết và chương trình hành động như: các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm, các nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong đó chú trọng tiếp tục triển khai thường xuyên, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Tiếp tục triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; Tiếp tục triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”; Thực hiện phương châm “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”; Đổi mới và nâng cao hiệu quả toàn diện công tác quốc tế thanh niên; Tích cực, chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đoàn viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,…

Việc tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh giúp cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 vào thực tiễn công tác, từ đó nâng cao năng lực tham mưu của cán bộ Đoàn chuyên trách trong việc đưa ra các giải pháp mới, chương trình mới có tính thời sự, sáng tạo góp phần giải quyết những vấn đề khó, những tồn tại, hạn chế của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ Bình Thuận trong thời gian qua. Từ đó đưa công tác Đoàn của tỉnh Bình Thuận ngày càng phát triển và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Thanh Xuân


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ