TIN HOẠT ĐỘNG

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN VÀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC, GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

Thực hiện Công văn số 11026-CV/TWĐTN-TNNT, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Nhằm xây dựng mối quan hệ giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Bình Thuận và Tỉnh đoàn Bình Thuận phù hợp với xu thế phát triển chung và chiến lược, định hướng hoạt động của mỗi bên. Chiều ngày 14/11/2022, tại Hội trường Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – chi nhánh Bình Thuận tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Tham dự Lễ ký kết có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Tấn Việt – Quyền Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Bình Thuận; đồng chí Trương Minh Quang – Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban giữa 02 cơ quan.​

Tại buổi ký kết, hai bên cam kết thống nhất thực hiện các nội dung trọng tâm như thúc đẩy chuyển đối số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng cho đoàn viên, thanh niên; phối hợp và triển khai các hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức quản lý tài chính, kỹ năng sử dụng, ứng dụng số trong lĩnh vực ngân hàng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; triển khai các hoạt động hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế; triển khai hoạt động trồng cây xanh trong các chương trình Tết trồng cây, Ngày Chủ nhật xanh, các Ngày ra quân xây dựng Nông thôn mới; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng về công tác, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho cán bộ Đoàn VietinBank...

Việc hợp tác giữa VietinBank và Tỉnh đoàn Bình Thuận được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, tận dụng được lợi thế, kinh nghiệm và nguồn lực của các bên trong các lĩnh vực hoạt động. Hai bên cam kết ưu tiên xem xét sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau nhằm khai thác tối đa tiềm năng, tạo hiệu quả, tăng vị thế và sức cạnh tranh của mỗi bên. Chương trình sẽ được triển khai phù hợp với khả năng, mong muốn của Hai bên theo từng mục tiêu cụ thể cho mỗi giai đoạn thông qua việc ký kết các thỏa thuận và hợp đồng riêng biệt.

 


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ