TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức họp đoàn giám sát Sở Tài chính năm 2022

Ngày 26/9/2022, tại phòng họp cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức họp đoàn giám sát Sở Tài chính năm 2022.

Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Trương Minh Quang – Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng đoàn giám sát; đồng chí Trần Thị Hòa Xuân – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó đoàn giám sát; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng, Phó các ban Tỉnh Đoàn; đại điện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo.


Tại cuộc họp, trên cơ sở văn bản số 2695/STC-HCSN ngày 19/9/2022 của Sở Tài chính về việc “báo cáo nội dung phục vụ giám sát” của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về nội dung Giám sát việc thực hiện các nội dung được giao cho Sở Tài chính theo Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 16/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc “thực hiện Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh” các đồng chí trong đoàn giám sát đã có nhiều ý kiến góp ý vào văn bản của Sở Tài chính. Qua đó, đoàn giám sát đã đi đến ‎ý kiến thống nhất đề nghị Sở Tài chính bổ sung một số nội dung cụ thể và sẽ tiến hành giám sát Sở Tài chính thông qua báo cáo


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ