TIN HOẠT ĐỘNG

Bình Thuận hướng dẫn triển khai giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn ở địa bàn dân cư và hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú năm 2022

Chiều ngày 25/6/2022, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và sơ kết sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai nội dung Hướng dẫn số 88-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 25/6/2022 về Triển khai giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn ở địa bàn dân cư” và Hướng dẫn số 89-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 25/6/2022 về “Triển khai giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn ở địa bàn dân cư”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Huy – UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Trương Minh Quang – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Trần Thị Hòa Xuân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn và các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa XII; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các huyện thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đồng chí Trương Minh Quang – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đã triển khai đến các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc một số nội dung như: công tác cán bộ đoàn địa bàn dân cư; các phương pháp hoạt động Chi đoàn địa bàn dân cư như nắm chắt thực lực đoàn viên, thanh niên, đổi mới các nội dung hình thức sinh hoạt, phát huy vai trò các câu lạc bộ đội nhóm, những nhân tố tích cực trong chi đoàn, triển khai mô hình “03 chi”, tăng cường hỗ trợ hoạt động chi đoàn thôn, khu phố, định hướng một số nội dung tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú, hoạt động thể dục, thể thao, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hoạt động góp ý các chủ trương chính sách của địa phương về thanh thiếu nhi, hoạt động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, quy trình, thủ tục giới thiệu, tiếp nhận và tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú,…qua đó, đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư nắm chắt được các nội dung từ đó có những định hướng, triển khai thực hiện đến các cấp bộ Đoàn tại địa phương, đơn vị phù hợp với tình hình đặc điểm riêng để các hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thật sự đến gần hơn với đội ngũ Bí thư chi đoàn thôn, khu phố và đạt hiệu quả tích cực.

 


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ