TIN HOẠT ĐỘNG

Giám sát chuyên đề về việc thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên trong năm 2022 đối với Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 14- KH/TĐTN-UBKT ngày 27/9/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về việc tổ chức giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoànngày 02/11/2022, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đã tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên trong năm 2022 đối với Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh.

Tham dự có đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn và đại diện các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn.

Qua kiểm tra, đơn vị Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh cơ bản triển khai chương trình Rèn luyện đoàn viên đến các cơ sở Đoàn trực thuộc đảm bảo các nội dung theo yêu cầu. Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh chọn đại diện của mỗi cụm thi đua để thực hiện thí điểm, đồng thời xây dựng mẫu đăng ký chí riêng để hướng dẫn Đoàn viên đăng ký thực hiện; công tác kiểm tra, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên được thực hiện gắn với việc kiểm tra, đánh giá cuối năm tại các cơ sở Đoàn.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng Thái Thành Bi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đề nghị đồng chí Trợ lý công tác quần chúng trong thời gian đến cần triển khai đồng bộ Chương trình đảm bảo hiệu quả, sát với thực tế, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên; hằng năm phải có văn bản nhắc nhở, đôn đốc thực hiện; đồng thời thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đúng quy định việc kiểm tra, đánh giá.

 

 


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ