TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn tổ chức giám sát chuyên đề đối với Thành đoàn Phan Thiết

Thực hiện Kế hoạch số 14- KH/TĐTN-UBKT ngày 27/9/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về việc tổ chức giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoànngày 28/10/2022, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đã tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong năm 2022 đối với Thành đoàn Phan Thiết.

Tham dự có đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn và đại diện các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn.

 Xác định việc tổ chức cho đoàn viên đăng ký thực hiện có hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên cũng góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Vì vậy, hằng năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ sở đoàn trực thuộc xây dựng các tiêu chí rèn luyện đoàn viên; đồng thời, hướng dẫn đoàn viên đăng ký các nội dung rèn luyện phù hợp. Từ nội dung đăng ký chương trình rèn luyện từ đầu năm và quá trình rèn luyện của đoàn viên trong năm, cuối năm các cơ sở Đoàn sẽ tiến hành đánh giá phân loại đoàn viên. Căn cứ vào kết quả rèn luyện đoàn viên hằng năm, các cơ sở Đoàn sẽ lựa chọn, tiếp tục bồi dưỡng và giới thiệu cho cấp ủy xem xét kết nạp Đảng.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đã đề nghị Thành đoàn Phan Thiết trong thời gian tới phát huy những kết quả đạt được và đưa ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế đang gặp phải; đối với những đề xuất kiến nghị, đoàn kiểm tra tiếp thu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và sẽ thông báo kết quả kiểm tra đến các đơn vị.


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ