TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn tổ chức giám sát chuyên đề đối với Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng và Cao đẳng Nghề

Thực hiện Kế hoạch số 14- KH/TĐTN-UBKT ngày 27/9/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về việc tổ chức giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoànngày 27/10/2022, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đã tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện thu chi, trích nộp đoàn phí trong năm 2022 đối với Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng và Cao đẳng Nghề.

Tham dự có đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn và đại diện các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn.

 

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đều nghiêm túc thực hiện công tác quản lý đoàn viên, việc thu, chi và sử dụng các nguồn quỹ khác của Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn.


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ