TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn tổ chức giám sát chuyên đề đối với huyện đoàn Hàm Thuận Bắc

Sáng ngày 19/10/2022, tại buổi kiểm tra Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đã tổ chức giám sát chuyên đề đối với huyện đoàn Hàm Thuận Bắc.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn và đại diện các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra được nghe đại diện Ủy ban kiểm tra huyện đoàn báo cáo kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, kết quả thực hiện công tác phát triển đoàn viên và việc thu chi, trích nộp đoàn phí năm 2022. Bên cạnh đó, các đồng chí Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện và UBKT Đoàn cấp huyện báo cáo những kết quả nổi bật, những mô hình, cách làm hay trong việc triển khai các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm tại đơn vị Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát của Tỉnh đoàn đã có nhiều nội dung trao đổi, định hướng hoạt động cho đơn vị, lắng nghe ý kiến đóng góp, chia sẻ từ thực tiễn của các cơ sở Đoàn.


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ