TIN HOẠT ĐỘNG

Cán bộ Đoàn cấp tỉnh thực hiện chế độ đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2

Xác định thực hiện chế độ đi công tác cơ sở là nội dung hết sức quan trọng trong công tác cán bộ Đoàn cũng như góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận; trong năm  2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành các văn bản chỉ đạo nội dung đi cơ sở theo chủ trương “1+2”, cán bộ Đoàn cấp tỉnh một năm tối thiểu có hai tháng công tác tại cơ sở, đồng thời xây dựng các biểu mẫu đăng ký đi cơ sở cá nhân, mẫu đi cơ sở các ban, văn phòng và của cơ quan theo quý, mẫu báo cáo đi dự sinh hoạt chi đoàn, mẫu báo cáo cá nhân đi cơ sở theo chuyên đề…

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã hướng dẫn, triển khai để các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn thực hiện đi công tác cơ sở theo chuyên đề đúng hướng dẫn của Trung ương Đoàn. 100% cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã đăng ký nội dung đi công tác chuyên đề quý I (từ ngày 18 – 29/3); quý II (Đợt 1: 01-05/4; Đợt 2: 6-10/5; Đợt 3: 03-07/6) và Quý III (Đợt 1: 01-05/7; Đợt 2: 05-09/8; Đợt 3: 02/9 - 06/9) và Quý IV (Đợt 1: 01-10/10; Đợt 2: 04-08/11; Đợt 3: 05-06/12).

Theo đó, các đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã đăng ký đi các chuyên đề theo Chương trình công tác năm 2022; các chủ trương mới của Đoàn cấp tỉnh và Trung ương; nắm bắt tình hình ở cơ sở, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi, tổ chức bộ máy, tổ chức và hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư; công tác đoàn vụ, đoàn tịch; công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; tham gia sinh hoạt đoàn, định hướng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức sinh hoạt đoàn ở địa bàn dân cư; công tác phát triển đoàn viên mới; tình hình sinh hoạt và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Chi đoàn ở địa bàn dân cư; tham gia, chia sẻ, định hướng, phối hợp hỗ trợ hoạt động cho các mô hình thanh niên ở địa phương; đi thực tế các mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; khảo sát hiệu quả thực hiện các hoạt động tình nguyện, hoạt động làm vệ sinh môi trường; nắm bắt tình hình thanh thiếu nhi địa bàn vùng tôn giáo, thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; khảo sát việc chấp hành Luật giao thông đối với thanh niên nông thôn, nắm bắt tình hình về tệ nạn ma tuý trong thanh thiếu niên, hướng dẫn thành lập các CLB tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội; tìm hiểu, phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, công trình tiêu biểu trong triển khai hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tại cơ sở; triển khai các hoạt động đồng hành cùng thanh thiếu nhi trong phát triển kỹ năng thực hành và nghiên cứu khoa học; nắm bắt tình hình triển khai các công trình thanh niên, các địa chỉ tình nguyện để kêu gọi nguồn lực hỗ trợ; nắm bắt mô hình hay, cách làm việc có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; nắm bắt công tác chi tiêu quỹ Đoàn theo quy định, công tác thi đua khen thưởng...

Đồng chí Trương Minh Quang – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận (khóa XII) dự ễ khánh thành và ban giao ngôi nhà nhân ái cho em Lê Thị Hồng Vân - Lớp 7 Trường THCS Hòa Phú, huyện Tuy Phong.

Từ việc đi cơ sở chuyên đề, các đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã nắm bắt được nhiều mô hình hay, hiệu quả ở cơ sở như: mô hình tổ hợp tác nuôi thỏ tại Tánh Linh; mô hình lập nghiệp với giống nhãn xuồng Thái Lan tại Hàm Tân; mô hình trồng cây ăn quả giống xoài Đài Loan tại Bắc Bình;...

Bên cạnh đó thông qua đi cơ sở, các đồng chí cán bộ Tỉnh đoàn đã nắm bắt được các cách thức triển khai chủ trương cấp trên của cán bộ Đoàn cấp dưới, nắm được các địa bàn có đông thanh niên thất nghiệp, các địa bàn không sinh hoạt đoàn thường xuyên... Từ đó, có nhiều hướng tham mưu đến Ban Thường vụ Tỉnh đoàn những cách làm mới, hiệu quả, sát hợp với tình hình các địa phương, đơn vị. Đồng thời việc đi cơ sở cũng tạo động lực để mỗi cán bộ Đoàn cấp tỉnh có nhiều sáng tạo hơn trong nghiên cứu các hoạt động để tận dụng các lợi thế sẵn có ở các cơ sở Đoàn được trực tiếp đến khảo sát và nắm bắt tình hình.

Đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn và đoàn công tác tỉnh đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Phan Thiết

Năm 2022, các đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở đăng cai các hoạt động với đoàn cấp tỉnh như phối hợp với các đơn vị khảo sát các đối tượng đoàn viên thanh niên và nhân dân nhận hỗ trợ của Tỉnh đoàn và các tổ chức, cá nhân do Đoàn kêu gọi; phối hợp với các huyện, thị, thành đoàn trong thực hiện nhiều chương trình cấp tỉnh như Tin học trẻ 2022; Hội trại áo trắng 2022; phối hợp để tổ chức các hoạt động do cấp huyện đăng cai tổ chức như ngày hội tư vấn việc làm cho đoàn viên thanh niên, lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ,...

Đồng chí Trần Thị Hòa Xuân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn và Tổ chỉ đạo Đại hội số 2 của Tỉnh đoàn tham dự Đại hội Đoàn thị xã La Gi

Đồng thời, các đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã tích cực đi cơ sở để hướng dẫn Đoàn cấp huyện triển khai đảm bảo công tác tổ chức Đại hội Đoan các cấp theo Kế hoạch số 411-KH/TWĐTN-BTC ngày 25/8/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc “tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 437-KH/TWĐTN-BTC ngày 27/10/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 3/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về “lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027”. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành 08 kế hoạch, 07 Quyết định, 02 hướng dẫn, 02 Đề án, 34 công văn chỉ đạo triển khai trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh về đại hội đoàn các cấp trong tỉnh; 13 công văn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2027; ban hành 18 thông báo phân bổ Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Các văn bản ban hành đều đảm bảo theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã khẩn trương, quyết liệt trong chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã chỉ đạo hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện đảm bảo thời gian quy định (Bình Thuận là đơn vị đầu tiên của cả nước hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở trước 15/4/2022, đơn vị thứ 2 cả nước hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện trước 15/6/2022). Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận được tổ chức từ ngày 09-10/8/2022 đảm bảo đúng tiến độ Trung ương Đoàn đề ra (đại hội điểm hoàn thành trước 15/8/2022).

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022; kiểm tra chuyên đề việc triển khai và đăng ký thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên; công tác bồi dưỡng đối tượng Đoàn đối với thanh niên tiên tiến và đội viên trưởng thành…; thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các Đoàn kiểm tra, giám sát bao gồm các đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã về cơ sở để kiểm tra, giám sát các nội dung đề ra. Sau mỗi đợt kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác cũng đã có những báo cáo kết luận cụ thể về nội dung làm việc.

Bên cạnh đó, trong năm, nhiều đồng chí cán bộ Tỉnh đoàn cũng tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát của cấp tỉnh về các nội dung liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên như kết quả thực hiện công tác vay vốn ủy thác; công tác tổ chức cơ sở Đoàn và chi tiêu quỹ đoàn... tại các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh.

Nội dung dự sinh hoạt chuyên đề của hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng đúng mức. Các đồng chí là Thường trực Tỉnh đoàn, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các Ban Tỉnh đoàn phụ trách các đơn vị đoàn cấp huyện và tương đương luôn theo sát và thực hiện đi cơ sở để dự các nội dung sinh hoạt chuyên đề theo quy định.

Bám sát hướng dẫn về chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn theo chủ trương “1+2” của Trung ương Đoàn, ngoài các trường hợp cán bộ Đoàn đang được cử đi học tập dài hạn (6 tháng trở lên), cán bộ ốm đau, bệnh tật xin nghỉ dài hạn, cán bộ nữ đang trong thời kỳ nghỉ thai sản thì 14/19 đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn đã thực hiện nghiêm túc chế độ đi cơ sở với tổng thời gian thực hiện đi cơ sở là 861 ngày, trung bình: 61.5 ngày/đồng chí. Đạt tỷ lệ 100% cán bộ thực hiện việc đi cơ sở theo Kế hoạch số 504-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 24/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “kiểm tra, đi công tác cơ sở năm 2022”.

Đồng chí Đoàn Mai Quốc Hùng – Phó ban Phong trào Tỉnh đoàn dự tập huấn tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên năm 2022 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã La Gi

Đồng chí Trương Ngô Quỳnh Trân - Chuyên viên Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn tham gia, phối hợp Huyện đoàn Hàm Thuận Nam tổ chức hoạt động Tháng Ba Biên giới tại xã Tân Thành,huyện Hàm Thuận Nam


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ