TIN HOẠT ĐỘNG

CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ TRỰC TUYẾN “PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP TRỰC TUYẾN, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN SỐ” TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN

Với mục đích nhằm giúp các bạn học sinh, sinh viên có thêm kinh nghiệm, kỹ năng trong phương pháp học tập trực tuyến, tìm kiếm tài liệu. Ngày 09/01/2022, Đoàn trường phối hợp cùng Phòng Công tác HSSV, Trung tâm Thư viện - Thiết bị tổ chức chương trình chia sẻ trực tuyến "Phương pháp học tập trực tuyến, tìm hiểu tài liệu số và nghiên cứu khoa học” trong học sinh, sinh viên.

Tham dự buổi chia sẻ có 250 học sinh, sinh viên đã cùng trao đổi với các vị khách mời về 3 nội dung chính gồm:

Phần I của chương trình, Thạc sỹ, Giảng viên Trần Thị Ngọc Anh đã trao đổi và chia sẻ các nội dung trong quá trình học tập trực tuyến như: Kinh nghiệm và các tip học trực tuyến hiệu quả; Lập kế hoạch học tập và định hướng mục tiêu học tập rõ ràng; Duy trì động lực học tập mỗi ngày trong mùa dịch.

Trong phần II chương trình, các bạn học sinh, sinh viên đã được đồng chí Nguyễn Duy Bảo, Phó P. Bí thư Đoàn trường, Chuyên viên Trung tâm Thư viện - Thiết bị chia sẻ về tài nguyên thư viện điện tử BTU hiện nay của Nhà trường, hướng dẫn cách tìm kiếm và sử dụng nguồn tài liệu số của Trường.

Ở nội dung cuối cùng, phần III của chương trình, đồng chí Lê Thanh Cẩm Tú - P. Bí thư Đoàn trường, Chuyên viên Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục đã chia sẻ về vai trò và mục đích của hoạt động nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên; việc xác định lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu và triển khai vấn đề nghiên cứu.

Trong suốt chương trình, các vị khách mời của chương trình đã truyền đạt nhiều kinh nghiệm trong việc học tập trực tuyến hiện nay và khai thác tối đa các công cụ hỗ trợ trong điều kiện học tập trực tuyến. Bên cạnh đó, lưu ý với các bạn sinh viên những kỹ năng mềm khác như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm tài liệu, kỹ năng làm việc với giáo viên,...cũng được cho là hết sức quan trọng và cần thiết trong quá trình học tập. Các khách mời của chương trình cũng chỉ ra các lỗi sai mà sinh viên thường gặp phải trong quá trình học tập trực tuyến và hạn chế của học sinh, sinh vên trường đối với hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường, cũng như cách trau dồi tốt kỹ năng cần thiết nêu trên, giúp việc học tập và nghiên cứu khoa học có hiệu quả và có chiều sâu.

Với những kiến thức đã được trang bị, được chia sẻ, trao đổi trong chương trình, mong rằng các bạn sinh viên sẽ càng quyết tâm và tự tin hơn nữa trong chặng đường nghiên cứu sắp tới; vượt qua những trở ngại, thách thức hiện nay và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ