TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tại huyện Hàm Thuận Bắc

Sáng ngày 4/11/2022, Đoàn kiếm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn do đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn cùng đại diện Ban Phong trào Tỉnh đoàn và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tại huyện Hàm Thuận Bắc.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai và quản lý hoạt động nhận ủy thác tại địa phương; các hoạt động nâng cao chất lượng dư nợ ủy thác, chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn; việc phối hợp xử lý các trường hợp nợ quá hạn… sổ sách, chứng từ theo dõi sử dụng phí ủy thác; công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi; đôn đốc trả nợ gốc đến hạn và thu lãi hàng tháng; công tác phối hợp thu hồi nợ quá hạn và ghi chép các biểu mẫu theo quy định…

Qua kiểm tra cho thấy, tình hình quản lý nguồn vốn tại huyện Hàm Thuận Bắc được kiểm tra tương đối hiệu quả; bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, phối hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền cùng cấp để triển khai thực hiện; công tác bình xét cho vay vốn được tiến hành công khai, dân chủ, đúng đối tượng; sau giải ngân, đã kịp thời kiểm tra, thẩm định nguồn vốn của hộ vay, đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả sử dụng vốn... Có nhiều hộ đã phát huy tốt việc sử dụng vốn vay vào kinh doanh phát triển kinh tế, không có trường hợp nào sử dụng vốn sai mục đích, chiếm dụng vốn… Tuy nhiên, cũng có một số đơn vị, một số tổ tiết kiệm và vay vốn vẫn còn tình trạng nợ quá hạn, lãi tồn cao (nguyên nhân do các hộ đã bỏ đi khỏi địa phương không liên lạc được, hộ có hoàn cảnh khó khăn, chây ỳ, đi làm ăn xa hoặc đã chết nhưng không có người thừa kế…).

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên huyện Hàm Thuận Bắc đã chủ động phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hàm Thuận Bắc kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh hoạt động của Ban Quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn. Phát huy hiệu quả, vai trò, chức năng trong việc bình xét cho vay, đôn đốc thu hồi lãi, gốc các khoản vay, vận động tổ viên gửi tiền tiết kiệm hàng tháng. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo đến 100% tổ viên tổ tiết kiệm vay vốn.

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nhằm kịp thời nắm bắt kịp thời và tháo gỡ những khó khăn của tổ chức Đoàn thanh niên các cấp trong việc quản lý hoạt động ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương.

 


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ