TIN HOẠT ĐỘNG

Cán bộ đoàn chuyên trách học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 07/11/2022, thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh học tập lý luận chính trị năm 2022.

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh đã được trao đổi các thông tin về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2025,…

Thông qua hội nghị, cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh đã được cung cấp thêm các thông tin, kiến thức nâng cao trình độ lý luận chính trị qua đó đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới; Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh, nhận thức chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực công tác, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, của tổ chức Đoàn lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là người bạn đồng hành cùng thanh niên góp phần xây dựng nên hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận ngày càng vững mạnh toàn diện.


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ