TIN HOẠT ĐỘNG

Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức giám sát Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết

Sáng ngày 26/10/2022, tại phòng họp UBND thành phố Phan Thiết, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức giám sát Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết trong việc thực hiện các nội dung được giao theo Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc “phê duyệt đề án đào tạo nghề, giới thiệu việc làm sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2018 – 2023”.

Đồng chí Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát

Về phía đoàn giám sát có đồng chí Trương Minh Quang – Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng đoàn; đồng chí Trần Thị Hòa Xuân – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, đại diện các ban chuyên môn, Văn phòng Tỉnh Đoàn.

Về phía đơn vị giám sát có đồng chí Lê Văn Chơn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết; đại diện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế, Công an thành phố, Hội Nông dân thành phố, Thành đoàn Phan Thiết,…

Qua buổi giám sát cho thấy trong thời gian triển khai thực hiện Đề án, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã ban hành nhiều Kế hoạch, văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, từ đó đạt được một số hiệu quả tích cực. Công tác xây dựng các mô hình công tác tái hòa nhập cộng đồng và công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng được Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm triển khai chỉ đạo, kiện toàn và tăng cường hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện của các phường, xã trên địa bàn thành phố, chỉ đạo các sở ban ngành đơn vị có liên quan tổ chức các buổi ra quân tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hình thức tổ chức thực hiện đa dạng, linh hoạt.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trương Minh Quang đã có những kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết như: cần nhân rộng và triển khai thực hiện có hiệu các mô hình về công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, cần chú trọng các mô hình phù hợp với tình hình thành phố Phan Thiết nói chung và các phường, xã nói riêng; Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ công tác cai nghiện và Đội Công tác xã hội tình nguyện ở phường, xã; Quyết liệt trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án; ......

Thanh Xuân


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ