TIN HOẠT ĐỘNG

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trên hệ thống mạng nội bộ diện rộng

Nhằm tiếp tục nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT trong xử lý văn bản, đặc biệt là việc ứng dụng xử lý văn bản theo quy trình khép kín trên hệ thống mạng diện rộng Lotus Notes của Tỉnh ủy. Ngày 21/10/2022, Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trên hệ thống mạng nội bộ diện rộng cho toàn thể cán bộ công chức của cơ quan Tỉnh Đoàn.  

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được đồng chí Lê Duy Khánh – Cán bộ quản trị mạng Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn, giới thiệu các nội dung về: kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trên hệ thống mạng nội bộ diện rộng; quy trình xử lý văn bản trên hệ thống Lotus Notes,… 

 

Có thể nói, việc đẩy mạnh đào tạo, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt quy trình xử lý văn bản trên hệ thống Lotus Notes là rất cần thiết trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan Tỉnh Đoàn; đồng thời góp phần tham gia đảm bảo công tác an ninh mạng, an toàn thông tin và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan Tỉnh đoàn.


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ