TIN HOẠT ĐỘNG

CÁC LIÊN ĐỘI TOÀN TỈNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2022 - 2023

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Đội tỉnh, Hội đồng đội các Huyện, Thị xã, thành phố đã chỉ đạo các liên đội tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2022 - 2023.

Các Liên đội đã tổ chức Đại hội trang nghiêm, đúng quy chuẩn và tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trọng tâm Đại hội là tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác đội năm học 2021 - 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 trong thời gian tới.

Hội đồng Đội tỉnh chúc tất cả các Liên đội tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2022 - 2023 thành công tốt đẹp và thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ đề ra.


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ