TIN HOẠT ĐỘNG

Tập huấn chuyên đề “Triển khai phần mềm Quản lý Đoàn viên giai đoạn 3”

Sáng ngày 07/10/2022 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn triển khai phần mềm Quản lý đoàn viên giai đoạn 3 cho 65 học viên của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Đoàn cấp huyện năm 2022.

Phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên được thiết kế dưới hình thức Website do T.Ư Đoàn phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thực hiện. Để sử dụng phần mềm, mỗi cấp bộ Đoàn sẽ được đoàn cấp trên trực tiếp tạo lập tổ chức và cấp tài khoản để truy cập và thực hiện các nghiệp vụ về công tác đoàn viên thuộc thẩm quyền xử lý. Phần mềm có nhiều tính năng nổi bật. Phần mềm được kết nối với Ứng dụng Thanh niên Việt Nam để đoàn viên có thể khai báo thông tin trực tiếp trên Ứng dụng; việc khai báo thông tin dễ dàng, thông tin hiển thị trực quan, sinh động. Theo đó, trong năm 2022 T.Ư Đoàn đã ra mắt Phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên và triển khai đồng bộ xuống cơ sở theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: (từ ngày 6/2 - 28/2/2022) hoàn thiện tạo lập cây dữ liệu tổ chức Đoàn các cấp trực thuộc, cấp tài khoản và phân quyền quản lý cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc; Giai đoạn 2: (từ ngày 1/3 - 30/4/2022): hoàn thiện việc cập nhật thông tin đoàn viên của tổ chức lên hệ thống; Giai đoạn 3: (từ ngày 1/5 - 30/11/2022): thực hiện các nghiệp vụ về công tác đoàn viên và báo cáo công tác xây dựng đoàn theo các biểu số liệu.

Tại buổi tập huấn, các học viên được giới thiệu và nắm bắt được tổng thể phần mềm Quản lý đoàn viên, hướng dẫn cách tạo tài khoản, phân quyền cho Đoàn cấp dưới, các bước cụ thể trong nhập dữ liệu về đoàn viên, tra cứu thông tin đoàn viên, tiến hành nhập dữ liệu về đoàn viên; quản lý, theo dõi tổng hợp số lượng đoàn viên thanh niên toàn tỉnh, lý lịch trích ngang của đoàn viên; tổng hợp, theo dõi số liệu báo cáo của đoàn viên thanh niên; các danh hiệu thi đua, phát triển  đảng viên, đoàn viên trong toàn tỉnh.

Việc tổ chức tập huấn, triển khai phần mềm Quản lý đoàn viên sẽ góp phần quan trọng trong công tác quản lý, kiểm tra, nắm bắt tình hình tổ chức cơ sở Đoàn từ tỉnh đến cơ sở.


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ